A probléma
2012
Végveszélybe került a Kortárs Művészeti Intézet – Dunaújváros, amely minden jel szerint hamarosan kénytelen lesz befejezni működését. A város 2012-es költségvetési koncepciójában szereplő 13.4 millió Ft, a Nyílt Társadalom Alapítványtól (OSI) 2012. október 31-ig kapott 4.343 millió Ft-tal és a saját bevételeinkkel kiegészítve októberig elegendő. Így a kiállítási és egyéb programjainkat júniusig tudjuk megvalósítani, a további időszak a munkavállalók törvényes elbocsátására, a szerződések felmondására, a gyűjtemény biztonságos elhelyezésére, valamint az irattározásra elegendő.

Mindez úgy történhet, hogy megértve a város csőd közeli állapotát, 2011-ben elbocsátottuk a munkatársak 45%-át, lecsökkentettük a megbízási díjakat, nem használjuk a klímaberendezéseket, korlátozzuk a fűtést és a világítást, nyomtatott publikációk helyett áttértünk elektronikus kommunikációra, elmaradtak a karbantartási munkálatok. Ennél hatékonyabb takarékoskodást már nem tudtunk, tudunk megvalósítani.

Az elmúlt két évben folyamatosan jeleztük a fenntartónak, a pályázaton elnyert céltámogatás egyrészt nem használható fenntartásra, másfelől önrész és előfinanszírozási tőke hiányában már nem tudunk beadni projektfinanszírozásra pályázatot sem az EU-hoz, sem a Nemzeti Kulturális Alaphoz (NKA). Ezért 2012-re és 2013-ra már nem tudtunk kiállítási-, irodalmi-, zenei- és publikációs programot tervezni és finanszírozni. Ma már kevesebb ember dolgozik nálunk, mint amikor még csak az Uitz terem üzemelt: két főállású és két részmunkaidős alkalmazottunk van, valamint egy megbízási szerződéssel rendelkező művészettörténész és PR-es. Ma ez a pár ember látja el a kiállítások előkészítését, a pályázatírást és az elszámolást, a publikációk és a weboldalak szerkesztését, a kiállítások építését, a szállítást, a műtárgykezelést, a termek őrzését, és a takarítást. A legutóbbi programok megvalósítására már nem állt rendelkezésre szakképzett személyzet. Hiába voltunk nagyon eredményes pályázók az elmúlt két évtizedben, a pályázatokon való részvételről is le kellett mondanunk az alapfenntartás megoldatlansága miatt. A Kortárs Művészeti Intézet két évtized alatt felépített hírnevét és pozícióját - úgy hazai, mint nemzetközi értelemben – immár a teljes leamortizálás fenyegeti. Megítélésünk szerint ez a helyzet árt Dunaújváros kultúrájának és a város megítélésének is.

Gyűjteményünket elismerve, annak fejlesztésére az NKA 2011-ben több támogatást nyújtott, mint a fővárosi, vagy megyei múzeumoknak. A már kihasználatlan klímaberendezést szintén állami pénzből építtettük be. Az osztrák Erste Alapítvány támogatásával láttuk el mindhárom kiállítótermet UV-védelemmel. Az, hogy 2010 őszén nem zártuk be nagy sajtónyilvánosság előtt az Intézetet, az csak az OSI 10 M Ft-os (de többször már el nem nyerhető) segítségének köszönhető. Az, hogy 2012 januárjában még tudunk egy kiállítást nyitni, és hogy a jelenleg futó múzeumpedagógiai programot meg tudtuk valósítani, az az NKA-nak köszönhető.  A jelenlegi helyzet tehát az, hogy a működtetésre már nem lehet hazánkban több külső forrást találni – amint ezt a Sport, Oktatási, Ifjúsági és Kulturális Bizottságnak egy szemléletes prezentációban már kifejtettük 2011-ben.

 A legutóbbi telt házas koncerten a dunaújvárosiak jelenlétükkel tüntettek az Intézetben folyó munka mellett, csakúgy, mint 2010 és ’11-ben a Múzeumok Éjszakáján való tömeges megjelenéssel, kiállításaink látogatásával, a gyermek- és középiskolai programokon való folyamatos részvétellel, publikációink gyűjtésével és olvasásával, a web2-es kommunikációval, vagy művészettörténeti előadásaink látogatásával. Vitathatatlan a tény, hogy a Kortárs Művészeti Intézet Dunaújváros lakói számára modern, korszerű, magas színvonalú programokat biztosított az elmúlt több mint húsz évben.

A Kortárs Művészeti Intézet vezetősége ismét tárgyalásokat kezdeményez Dunaújváros Önkormányzatának képviselőivel.

----------------------------------------------------------------------------------------
2010
Tisztelt Barátaink!

Önök sokban segíthetnek az ismét bizonytalan helyzetbe került ICA-D-nek oly módon, hogy adójuk 1%-át a Modern Művészetért Közalapítványnak ajánlják fel (gyakorlati útmutató).

A Kortárs Művészeti Intézetet (ICA-D) működtető Modern Művészetért Közalapítvány a 2011-es évre szóló alapműködésének 40%-át biztosítja Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az alapműködés kiadásainak összege nem tartalmaz bérfejlesztést, technikai fejlesztést vagy beruházást, a kiadási tételek megegyeznek az elmúlt évek tételeivel. A jelenlegi probléma egyfelől az, hogy a fenntartásra elegendő 36 millió forint helyett biztosított 16 millió forint az év felénél elfogy, s ez az Intézet projektjeinek leállítását, a működési struktúra leépítését és a kiállításokra, katalógusokra, felnőtt-, ifjúsági- és gyermekprogramokra már elnyert állami és nemzetközi pénzek kényszerű visszafizetését jelentheti. Az idei évre 12 millió forintot szerzett külső forrásból az ICA-D, amelynek nagy részét elveszíthetjük, amennyiben a szükséges önrészt nem tudjuk a pályázati pénzek mellé állítani. (Így például leállhat a Dunaújvárosi Fotóbiennálé, a Kreatív Töltet, a Szépművészeti Múzeum gyűjteményéből kölcsönzött Lucien Hervé-kiállítás, valamint a Nehézipar című kiállítások előkészítése is.) Másfelől bizonytalanná vált az ICA-D jövője, mivel rövid időn belül már a 2012-es és 2013-as programok anyagi alapját biztosító pályázatokat kellene beadnunk.

Az ICA-D vezetése folyamatosan keresi a város döntéshozóival való párbeszéd kialakításának lehetőségét. Azt gondoljuk, hogy a már rendelkezésre álló intézmény és annak stábja jelentős eredményeket tudna elérni a város arculatának formálásában, s hasznos résztvevője lehetne Dunaújváros városmarketingjének. A közművelődésében való intenzív részvétellel (Éjszakai átszálló, Kreatív Töltet, Utószó) és a látogatók számának növelésével 2010-ben bebizonyítottuk, hogy kulturális szolgáltatásainknak van piaca Dunaújvárosban. Állami pénzből modernizáltuk az épületet (légkondicionálás), a magyarországi múzeumokhoz képest kiemelkedő állami támogatásból fejlesztettük egyedülálló gyűjteményünket. Minden eszközzel arra törekszünk, hogy a város közösségében fejthessük ki alapmissziónkat, a kortárs vizuális- és egyéb művészetek folyamatos bemutatását.

Ezen az oldalon folyamatosan beszámolunk az Önkormányzattal való egyeztetések állásáról, s a fennmaradás érdekében tett lépéseinkről.
...............................................................................................................................................................

Kérjük, segítse tevékenységünket adója 1%-ának felajánlásával!
Adószám: 19096304-1-07
Név: MODERN MŰVÉSZETÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
...............................................................................................................................................................

A Kortárs Művészeti Intézet - Dunaújváros (ICA-D) 1997 óta, de elődje, az Uitz Terem 1992 óta valósít meg kortárs művészeti programokat Dunaújvárosban. A város önkormányzata az ICA-D alapfenntartását biztosította ezekben az években. Ez a közüzemi, karbantartási és a bérjellegű költségek mellett a dunaújvárosi művészek bemutatását, illetve a pályázatokhoz kapcsolódó önrészt fedezte. Az Intézet a kiállítási-, gyűjteményi-, rezidencia-, és társművészeti programokat külső forrásokból (NKA, Európai Unió, és egyéb pályázatokból) finanszírozta – csakúgy, mint a hazai kulturális szervezetek többsége. A város 2010-es költségvetése a február 11-én meghozott Költségvetési Rendelet értelmében az ICA-D alapfenntartására a minimálisan szükséges 29.5 millió forint helyett 14 millió forintot biztosít erre a célra. Ez az összeg az Intézet fél éves működésére elegendő. Bár az önkormányzat Kulturális Bizottsága kilátásba helyezte a második félévre szükséges fenntartási összeg esetleges újratárgyalását, mégis bizonytalanná vált az ICA-D fennmaradása. A költségvetési tárgyalások és az Intézet elmúlt hetekben gyakorolt lobbi-tevékenységének során ugyanis olyan vélemények is elhangzottak egyes döntéshozók részéről, amelyek az ICA-D fenntartásának szükségtelensége, tehát a város kulturális életében való nélkülözhetősége mellett érveltek. Az Intézetet fenntartó, az önkormányzat által 1994-ben alapított Modern Művészetért Közalapítvány Alapító Okirata szerint az alapítvány missziója „a modern művészet értékeinek népszerűsítése és bemutatása”. Az ICA-D fenntartásához szükséges összeg radikális csökkentése azt eredményezheti, hogy e missziót az Intézet nem tudja programjaival a jövőben megvalósítani. Másrészt, amennyiben az alapfenntartás nem szavatolt, akkor nem csak a 2011-es évre, de az azt követő évekre sem tud az ICA-D pályázatokon keresztül elnyerhető forrásokhoz jutni. Így elveszíti a hazai és nemzetközi partnerintézmények együttműködési készségét is. Harmadrészt veszélybe kerül a rendszerváltás óta kibontakozó kortárs művészeti tendenciákat bemutató, mintegy 190 darabból álló műgyűjtemény állapota és jövője. Végül, az Intézet új művészeti vezetése olyan struktúraváltásra készül, amely nem csak, hogy hatékonyabb projektfinanszírozást és kommunikációt biztosíthat, de intenzívebb részvételt tehet lehetővé a város arculatának alakításában. Az ICA-D új kurátori csoportját 2010-től Hornyik Sándor, Mélyi József és Szoboszlai János művészettörténészek alkotják, utóbbi a team munkáját koordinálja. A jelenlegi helyzetben erre a modernizációra sem nyílik esély.

Az ICA-D alapfinanszírozásával kapcsolatos probléma miatt az Intézet vezetése a szakmai és a széles körű közvélemény szolidaritását kéri.
Nyilatkozat
Mi, ezen nyilatkozat aláírói, arra kérjük Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának tisztelt képviselőit, hogy vegyék fontolóra a Kortárs Művészeti Intézet finanszírozásával kapcsolatos döntésüket, s tegyék lehetővé a közel két évtizedes múltra visszatekintő intézmény fennmaradását, s biztosítsák annak jövőjét. Elismerésre méltó volt az elkötelezettség és bátorság, amellyel Dunaújváros a rendszerváltás után nem sokkal, egy civil kezdeményezés szavára hallgatva megalapított egy olyan kulturális központot, amellyel kevés magyarországi város büszkélkedhet. Az ICA-D a kortárs képzőművészet egyik jelentős műhelyévé vált, ami azt jelenti, hogy Dunaújvárosban olyan kiállítások láthatók, olyan gyűjtemény jön folyamatosan létre, és olyan tudományos programok valósulnak meg, amelyeket nem csak a képzőművészettel foglakozó szakma, de a kortárs kultúra iránt érdeklődő közönség is elismer. Úgy gondoljuk, hogy Dunaújváros jelene és jövője gazdagabb a Kortárs Művészeti Intézettel, mint nélküle, és fenntartásával a város az ország kultúráját is gazdagítja. Minden múzeum vagy kiállítóhely megszűnése azt jelezné, hogy az idő kereke elkezd visszafelé forogni, s hiábavalóak voltak az elmúlt húsz év modernizációs törekvései. Jól ismert és veszélyes tendenciának érezzük azt, hogy a gazdasági válsággal küzdő döntéshozók számára a kulturális intézmények és szervezetek finanszírozásának csökkentése látszik a legkézenfekvőbb megoldásnak.

Arra kérjük tehát Önöket, hogy további döntéseik meghozatalakor vegyék figyelembe érveinket.
ALÁÍRÁSOMMAL TÁMOGATOM >>

Kreatív Töltet
Kreatív Töltet
Hírek

2012. június 7.

Végveszélybe került az ICA-D. A város 2012-es költségvetési koncepciójában szereplő 13.4 millió Ft, a Nyílt Társadalom Alapítványtól (OSI) 2012. október 31-ig kapott 4.3 millió Ft-tal és a saját bevételeinkkel kiegészítve októberig elegendő. Az ICA-D vezetősége ismét tárgyalásokat kezdeményez Dunaújváros Önkormányzatának képviselőivel.

2012. február 14.

A "Szünet nélkül! - a magyar kultúra érdekében" című konferenciára a Kortárs Művészeti Intézet is meghívást kapott, amely - a Műcsarnok mellett - a képzőművészeti intézményeket képviselte: http://www.youtube.com/watch?v=hgjlLxIe42Y&feature=related

2012. január 17.

Kultúrpolitika koncepció nélkül: http://hvg.hu/kultura/20120113_muerto_2012_januar_galeriak_budapest

2011. december 22.

A Kortárs Művészeti Intézet – Dunaújváros helyzete kritikus szakaszba lépett. Kérjük, kövesse figyelemmel a következő hetekben híreinket ezen az oldalon és a facebook-oldalunkon.

2011. december 15.

Dunaújváros 2012-es költségvetési koncepciójában a Kortárs Művészeti Intézet fenntartására 13.4 M Ft-ot tervez a város, amely az intézet éves alapműködésének (közüzemi kiadások, fizetések) egyharmadát fedezi. Ez az összeg nem elég sem a pályázati önrészek, sem az utófinanszírozásos pályázatok megvalósítására.

2011. december 8.

Az Intézet stábja 2011-decemberében kevesebb, mint a felére csökkent, s elértük a racionális takarékoskodás határait.

2011. december 1.

Az ICA-D 2010-es és 2011-es alapfenntartásának költségeit az önkormányzati támogatás már nem fedezte teljes mértékben. Nyitva tartásunkat az a kétszer elnyert támogatás tette lehetővé, amelyet a Kortárs Művészeti Intézet számára a Nyílt Társadalom Alapítvány Magyar Szükségalapja biztosított.

2011. május 20.

2011. május 17. Dunaújváros Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottsága az ICA-D-ben tartotta kihelyezett ülését. Deák Nóra és Szoboszlai János tájékoztatta a testületet az ICA-D helyzetéről, és a bizottság segítségét kérte. A bizottság tagjai kifejtették, hogy a város nehéz anyagi helyzetben van és minden szektorra jellemző a forráshiány.

2011. május 20.

Az ICA-D fenntartására fordított önkormányzati támogatás alacsony mértéke miatt a Modern Művészetért Közalapítvány Kuratóriuma 2011 májusában kénytelen volt elbocsátani az ICA-D két munkatársát, a 2009-től működő kurátori csoport két tagját, valamint lecsökkentette a munkatársak járandóságát. Ugyanakkor ezek az intézkedések sem biztosítják az Intézet további működését.

2011. április 10.

A Kortárs Művészeti Intézetet (ICA-D) működtető Modern Művészetért Közalapítvány a 2011-es évre szóló alapműködésének 40%-át biztosítja Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az ICA-D egyeztetéseket kezdeményez a város Kulturális Bizottságával és a kultúráért felelős alpolgármesterrel.

2010. május 25.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése döntésének értelmében a város biztosítja a Kortárs Művészeti Intézet fenntartását 2010. második félévében. A Modern Művészetért Közalapítvány Kuratóriuma és az Intézet vezetése köszönetet mondanak a várost vezető testületnek. Az ICA-D köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik az elmúlt hónapokban kifejezték szolidaritásukat és támogatásukat.

2010. március 23.

A Nyilatkozatot 2010. március 22-ig több, mint 1500 személy írta alá. Az ICA-D köszönetét fejezi ki nekik a szolidaritásért és a támogatásért.

2010. március 8.

Koncert a Kortárs Művészeti Intézet fennmaradásáért. Részletek az Intézet saját honlapján.

2010. március 8.

A problémáról olvasható cikkek a Kortárs Művészeti Intézet honlapjáról elérhetőek.

2010. március 2.

A Nyilatkozatot az első 24 órában több, mint 700 személy írta alá. Az ICA-D köszönetét fejezi ki nekik a szolidaritásért és a támogatásért.

2010. március 1.

A Kortárs Művészeti Intézet az alapfinanszírozással kapcsolatos probléma miatt a hazai és nemzetközi szakmai, valamint a széles körű közvélemény szolidaritását kéri a help.ica-d.hu weboldal beindításával.

2010. február 11.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlés megalkotja a 2010-es költségvetési rendeletet. Ebben a 14 millió forintot rendel a Kortárs Művészeti Intézet működésére.

2010. február 11.

A dunaújvárosi Újpart Művészeti Egyesület tagjai eljuttatják a Kortárs Művészeti Intézet jövőjével kapcsolatos aggodalmukat kifejező levelüket a képviselőkhöz.

2010. február 2.

Az önkormányzat Kulturális Bizottságának ülésén megjelenik az ICA-D vezetése, valamint több dunaújvárosi művész és értelmiségi. A bizottság elnöke ismerteti a költségvetési tárgyalások aktuális állását, amely szerint az Kortárs Művészeti Intézet alapfenntartására a költségvetés 14 millió forintot irányoz elő.

2010. január 29.

A Modern Művészetért Közalapítvány Kuratóriuma rendkívüli ülésen vitatja meg a Kortárs Művészeti Intézet alapfinanszírozásával kapcsolatos helyzetet.

2010. január 20.

A Kortárs Művészeti Intézet vezetői több képviselővel történő személyes találkozók keretében ismertetik az alapfinanszírozás megszüntetésének várható következményeit.

2010. január 18.

A Modern Művészetért Közalapítvány Kuratóriuma levélben fordul a város önkormányzatának képviselőihez. A Kuratórium ebben kifejti aggodalmát a 2010-es költségvetési tárgyalásokról szóló sajtóhírekben megfogalmazottakkal kapcsolatban.

2010. január 15.

Megjelenik Dunaújvárosi Hírlap „Elvonási tünetek” című cikke. Az írás szerint a Kortárs Művészeti Intézet a város költségvetésének szempontjából 2010-ben finanszírozhatatlanná vált.
Akik eddig aláírták
1.
Baán László főigazgató, Szépművészeti Múzeum
2.
Beke László igazgató, Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutatóintézet
3.
Bencsik Barnabás igazgató, Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum
4.
Petrányi Zsolt ügyvezető igazgató, Műcsarnok Nonprofit Kft.
5.
Szabó György ügyvezető, Trafó
6.
Karvalits Ferenc műgyűjtő
7.
Peternák Miklós tanszékvezető egyetemi tanár, Magyar Képzőművészeti Egyetem
8.
Kovács Géza főigazgató, Nemzeti Filharmonikus Zenekar Énekkar és Kottatár Non-profit Kft.
9.
Sipiczki Janka
10.
Kiss Anna képzőművész
11.
László Helga művészettörténész
12.
Nemes Csaba képzőművész, tanár, PTE, Művészeti Kar
13.
Meixner Csaba műszaki vezető, Gerilla Rádió
14.
St.Auby Tamás TNPU-szuperintendans, NETRAF-ugynok, Magyar Kepzomuveszeti Egyetem - Intermedia Bolcsode
15.
Áron Márta lapkiadó, szabadúszó újságíró, filmes alkotó, Z'ART Kor Alapítvány
16.
Igor Buharov filmkészítő
17.
Farkas Gábor grafikus, dds.hu
18.
karas david hallgató, mke
19.
Esterházy Marcell képzőművész
20.
Gerhes Gábor képzőművész
21.
Márton Andrea turisztikai referens, Tourinform Dunaújváros
22.
Szabó Györgyné turisztikai referens, TOURINFORM DUNAÚJVÁROS
23.
bella szederkényi animációs rendező, art director, bpanim studio
24.
Forgács Péter képzômûvész, álló- és mozgóképkészítô, For Creation
25.
Sugár János képzőművész
26.
Kozma Zsolt , Videospace Galéria
27.
Kiss Richard Médiaművész, Lift Coeur KFT
28.
Pőcze Attila , Vintage Galéria
29.
László Zsuzsa esztéta, művészeti író, kurátor
30.
Farkas Flóra
31.
Farkas Júlia animációs művész, BPanim
32.
Berg Eike , Videospace Galéria
33.
Angel Judit kurátor, Műcsarnok, Budapest
34.
Hatházi László András képzőművész
35.
TAMÁS Gáspár Miklós tudományos kutató, MTA Filozófiai Intézet
36.
horvathtibor munkanélküli képzőművész, a honoráriumot mellőző kiállítóhelyek
37.
Páhi Péter egyetemi hallgató, MOME
38.
Páhi-Fekete Noémi egyetemi hallgató, MOME
39.
Eglesz Gergő
40.
Stepanovic Tijana kurátor, Ludwig Múzeum
41.
Tóth Pál Sándor galéravezető, Deák Erika Galéria
42.
Baglyas Erika Képzőművész
43.
Izinger Katalin művészettörténész, Szt. István Király Múz., Szfvár
44.
Maróy Ákos szoftver művész, doubleNegatives Architecture
45.
Kürti Emese művészettörténész, Ludwig Múzeum
46.
Jobbágy Bernadett pénzügyi tanácsadó
47.
Bozsik Péter író, az Ex Symposion főszerkesztője
48.
Készman József művészettörténész, kurátor, Műcsarnok, Budapest
49.
lőrincz anna art director, printx
50.
Lowas Péter képzetlenművész, Berlin-Pécs-Budapest kulturális ultrarövidhullám
51.
Nagy Szilvia kurátor, M.ICA / Miskolci Galéria
52.
Vass József grafikus
53.
Zsilinszky Zsófia művészettörténész, Magyar Képzőművészeti Egyetem
54.
Valkó Margit galériás, Kisterem
55.
Nagy Ágnes , Hotel das Moser
56.
Gubovics Nóra Tanuló
57.
Sasvári Edit művészettörténész, Fővárosi Képtár
58.
Birkás Ákos festőművész
59.
Bakos Gábor képzőművész, MKE/ Intremédia, ARC
60.
Hevesi Nándor ( Ivan Buharov ) filmrendező, képzőművész, zenész, független
61.
Bérczi Linda galériavezető, G13 Galéria
62.
Sipos Dániel fordító, fotográfus
63.
Egyed-Tóth Erika asszisztens, Ludwig Múzeum
64.
tábori csaba képezőművész, a régió,aminek kohója a kmi
65.
Hegyi Dóra kurátor, tranzit. hu
66.
Somogyi Hajnalka kurátor, Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum
67.
Juhász Adrienn szerkesztő-műsorvezető, Gerilla Rádió
68.
Juhász István Barnabás
69.
Király András képzőművész
70.
Pályi Nikolett artikuláns, MKE
71.
Balla Tibor portás, Hild Kollégium
72.
székely istván munkás, vasmű
73.
Szabó Eszter pénztáros, ISP 5170
74.
Tóth Rita hallgató, KREA
75.
Fuchs Péter Újságíró
76.
Zwickl András művészettörténész, Magyar Nemzeti Galéria
77.
Zombori Mónika művészettörténész
78.
Stark István Festőművész
79.
Dévényi István művészettörténész, Magyar Nemzeti Galéria
80.
Pal Zsuzsanna Rebeka mediamuvesz
81.
Dr. Adamovich Károly gyermekorvos, PTE KK Gyermekklinika
82.
Szathmáry József Maryjoz festőművész, költő
83.
ROHOnczi istván képzőművész, dunaújváros széchenyi i.gimnázium
84.
Janos Szurcsik Képzőművész, Ausztria
85.
Szőke Katalin művészettörténész, Grand Turizmo
86.
Toldi Katalin Operátor, Max & Future
87.
Varga Gábor Farkas tervezőgrafikus
88.
Andrassew Dávid Igor újságíró
89.
Kovács Borbála Rózsa Fuvardíjszámfejtő, Rail Cargo Hungaria Zrt
90.
BALOGH TAMÁS PROGRAM IG., EL-DO RÁDIÓ FM 93.1
91.
Vékony Délia művészettörténész, International Business School
92.
Schneider Erika kommunikációs tanácsadó, Schneider és Tsa. Komm. Tan. Kft.
93.
Gabor Altorjay Director, DPDCulture GmbH
94.
Mudra László Fotográfus, Dunaújváros és környéke
95.
Gonda Zoltán képzőművész
96.
Székely Miklós művészettörténész, Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum
97.
Fridrich Dávid építész
98.
Döme Sándor Gábor Asszisztens kurátor, Műcsarnok
99.
Mayer Marianna művészettörténész, kurátor, Műcsarnok Nonprofit Kft.
100.
Topor Tünde főszerkesztő, Artmagazin
101.
feLugossy László képzőművész
102.
Dr. Csevár Antal vezető jogtanácsos, Aviva Életbiztosító Zrt.
103.
Szíj Kamilla képzőművész
104.
Sasvári Zsuzsanna rajz- és médiatanár, Arany János Általános Iskola, Rudas Szki
105.
Schmidt Motor Peter
106.
Keszi Tamás régész, Fejér Megye Múzeumok Igazgatósága
107.
Előd Ágnes szobrász, Nyíregyházi Főiskola
108.
Simon Ági művelődésszervező
109.
pados gábor galerista, acb galéria
110.
Barna József , Nyugdíjas
111.
Kurucz Gergely karnagy
112.
Kovács István programtervező, Mandarin Szoftver Bt.
113.
Stein Erika tanfolyam-szervező, IMMI-Multimédia Alapítvány
114.
Martinkó Márk fotográfus
115.
Almási István Raktárkezelő, Dunaferr Zrt.
116.
Kertész László igazgató, művészettörténész, MMIKL Képző- és Iparművészeti Lektorátus
117.
Rév István történész, OSA Archívum
118.
Iványi_Bitter Brigitta művészettörténész, jogász, Kovásznai Kutatóműhely
119.
Török Tamás kurátor, Budapest Galéria
120.
Badits Viktória
121.
Lénárd Anna képzőművész
122.
Komoróczky Tamás képzőművész
123.
Keserue Zsolt
124.
Páldi Lívia kurátor, Műcsarnok
125.
Wisloczki Helga keramikus iparművész
126.
Majoros Péter tanuló, Széchenyi István Gimnázium
127.
Nagypál Dorottya iparművész, saját vállalkozás
128.
Árvai-Nagy Krisztina vezető tanácsadó, Holland Nagykövetség
129.
Pilinger Erzsébet müvészettörténész, Knoll Galéria
130.
Gugi Béla DJ.
131.
Katona Norbert Kártevőírtás, Fedora Plus Kft.
132.
Nyulasi Zsolt Öcaline újságíró, Dunaújváros Online
133.
El-Hassan Róza képzőművész, MKE
134.
Tábor Ádám író
135.
Pálfi Judit fordító, Európai Parlament
136.
Szinyova Gergő MKE képzett, FKSE tag
137.
Tóth Gábor dekoratőr, Advertisz
138.
Nagy Sándor Márton Főiskolai hallgató és Fotóriporter, Hochschule Mittweida/Dunaújvárosi Főiskola
139.
László Csaba közgazdász
140.
Orosz Csaba képzőművész, művészetpedagógus, Nyíregyházi Főiskola
141.
Hársfai István Műsorvezető, Rádió24
142.
Vass Viki kurátorasszisztens, Műcsarnok
143.
Juhász Ágnes Főiskolai hallgató, Dunaújvárosi Főiskola
144.
Sőrés Zsolt zeneszerző, médiaművész
145.
Várnagy Tibor galériavezető, Liget Galéria
146.
Khoór Lilla képzőművész
147.
Sebestyén Ágnes művészettörténész, Robert Bosch Alalpítvány ösztöndíjasa
148.
Hajdu Katalin
149.
Katona Krisztina
150.
Nagámi Szobrász, Müterem
151.
Szoboszlai Annamária szabadúszó újságíró, kritikus
152.
Finta Sándor építész, KÉK/Kortárs Építészeti Központ elnöke
153.
Schofhauser Gábor tetováló művész, Hammersmith Tattoo London
154.
Rosta Helga kulturális szervező, Öreghegyi Közösségi Ház, Szfvár
155.
Csákvári Csaba DJ
156.
Szloboda Zsolt programozó fejlesztő mérnök, E-style kft. - RTL Klub megbízásából
157.
Kodolányi Sebestyén
158.
Kriston Attila tanár, Gimnázium Budapest
159.
Fekete Viktória , MissionArt Galéria
160.
Pokornyi Orsolya hallgató, PTE FEEK
161.
Oravecz Évi hallgató, mome
162.
Böröczfy Virág művészettörténész
163.
Tatai Erzsébet művészettörténész, MTA Művészettörténeti Kutatóintézet
164.
Sz. Szilágyi Gábor művészettörténész
165.
Eisenstein Adele kurator, kult. iro
166.
Kovács Ákos karbantartó, Hankook Tire Mo. Kft.
167.
Hertling Ágnes ápolónő, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
168.
Glaser Katalin képzőművész, MOME
169.
Nagy Gergely Audiovizuális tervező
170.
Cséka György esztéta, http://www.fotopost.hu/, Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója
171.
Juhász Tímea Utazás szervező, Wellnesscentrum
172.
Bognár Balázs Károly Főiskolai hallgató, DUF
173.
Hegedűs Judit marketing-asszisztens, Dunanet Design Studio
174.
Molnár Ágnes Éva fotóművész
175.
ifj. Hagyó Béla Grafikus, www.thermotransfers.de
176.
Hagyó Béla nyugdíjas, konyhaasztal ;-)
177.
Győrffy László képzőművész
178.
Wessely Anna művészettörténész, ELTE TÁTK
179.
Csontó Lajos képzőművész, EKTF
180.
Nagy Orsolya tanuló
181.
Szilágyi Sándor fotóművészeti író, szabad szellemi
182.
Kudász Gábor Arion Fotográfus, tanársegéd, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
183.
Hollósi Fanni Főiskolai hallgató, DUF
184.
Dancs Esztella főiskolai hallgató, Nyíregyházi Főiskola
185.
Pfundt Ingrid tanuló
186.
Borsos Lőrinc Lilla festőművész, Budapest
187.
Szilárdi Béla festőművész-grafikus
188.
Simon Eszter demonstrátor, PTE FEEK
189.
Csáki László képzőművész, filmrendező, Hipokaloric Group, K7
190.
Szalay Péter képzőművész, szalaysculpt3per4.blogspot.com
191.
Csáky Marianne képzőművész
192.
Gáti Mariann képzőművész, Mítosz-Mesegaléria Fadd
193.
Dobrik Rezső fotóriporter
194.
Szádvári Lídia médiamunkás
195.
Bán Dávid kulturális antropológus
196.
Frazon Zsófia etnográfus, Néprajzi Múzeum
197.
Horváth Zsófia
198.
Szubotin Réka hallgató, DuF
199.
Németh Orsolya galériavezető, NextArt galéria
200.
Horváthné Ács Katalin ügyintéző, MTA Művészettört. Kutatóint.
201.
Dániel András képzőművész
202.
Gajzágó Éva pályázati szakreferens, Dunaújvárosi Főiskola
203.
Mag Hella művészettörténész hallgató ELTE
204.
Beöthy Balázs képzőművész
205.
Bódi Kinga művészettörténész
206.
Palkó István BU manager, Proform Agroconsulting Kft
207.
Rihetzky Judit
208.
Dakó Csaba nyugdíjas, Magyarország
209.
Németh Miklós fotográfus
210.
Kiser László építész, egyéni vállalkozó
211.
Magyar Anna üzletkötő, Pannon Klímatek KFT
212.
Nagy Noémi főiskolai hallgató, DUF
213.
Andics József nyugdíjas
214.
Nagy Zoltánné gyógyszertári asszisztens, Vasműúti
215.
Dienes János pedagógus, Szórád Márton Ált. Isk.
216.
Farkas Zsófia
217.
Barta Edit kritikus, esztéta
218.
Pribelszky Ádám Tanuló, Dunaújvárosi Főiskola
219.
Iványi Bianca galériavezető, Spiritusz Galéria
220.
Gulyás Miklós fotográfus, egyetemi docens, MOME
221.
Kozma Bernadett formatervező, szabadúszó
222.
Radnóti Sándor egyetemi tanár, ELTE BTK Esztétika Tanszék
223.
Janesch Péter építész, TEAM 0910
224.
Tóth Richárd Tanuló, Dunaújvárosi Főiskola
225.
Kirner Balázs Hallgató, DUF
226.
Góczán Szilvia tanuló/fotográfus, DUF/IMMI
227.
Marton Tamás Tanuló, DUF
228.
Nagy Tamás hallgató, DF
229.
Molnár Ákos Tanuló, DUF
230.
Baka Anett tanuló, DF
231.
Bora Éva Beatrix szociológus
232.
Deák Adrienn egyetemista, ELTE
233.
Kiss Edit hallgató, Dunaújvárosi Főiskola
234.
Damm Diána tanuló, Dunaújvárosi Főiskola
235.
Kovács Tímea tanuló, Dunaújvárosi Főiskola
236.
Varga Klára értékesítő, ING Biztosító Zrt.
237.
Molnar Edit kurator, szabaduszo
238.
Gajdács Zsolt Tanuló, Dunaújvárosi Főiskola
239.
Dávid Ferenc művészettörténész, MTA Művészettörténeti Kutatóintézet
240.
Barta Zsolt Péter fotográfus, Kétbodony
241.
Geskó Judit művészettörténész, Szépművészeti Múzeum
242.
Szép Péter Tanácsadó
243.
Zátonyi Tibor fotográfus
244.
Dancs Ferencné munkanélküli
245.
Bocz Réka hallgató, SE GYTK
246.
Szabó Áron hallgató, DUF
247.
Beszteriné Végh Erzsébet Irodavezető, Sipos Kft.
248.
Zalányi Attila nyugdijas
249.
Szentesi Csaba képzőművész
250.
Orosz Klára Képzőművész
251.
Végh Ferencné portás, Széchenyi István Gimnázium
252.
Szörényi Beatrix képzőművész
253.
Deák Sándor Operatőr, DVTV
254.
Szabó Margit angoltanár
255.
Csányi Éva
256.
Fási Viktor
257.
Mezővári Gyula újságíró
258.
Horváth Ágnes tanár, művészeti író, ELTE Bölcsészettudományi Kar
259.
Gyuris Róbert szobrászművész, Kisház csoport
260.
Vécsei Júlia képzőművész
261.
Cyránski Mária Szobrászművész, Műterem
262.
ifj Koffán Károly festőművész, Műterem
263.
Sárai Henrietta tanuló
264.
Somody Péter festő, egyetemi docens, PTE
265.
Könyves Luca
266.
Bardocz Éva rokkant-nyugdíjas
267.
Szegedy-Maszák Zoltán képzőművész, Magyar Képzőművészeti Egyetem
268.
Szetey Tamás
269.
Pereszlényi Roland képzömüvész, müterem
270.
Rajna Zoltanne nyugdíjas
271.
Kopasz Tamás képzőművész,főiskolai docens, Eszterházy Károly Főiskola,Eger
272.
Hans Knoll Gallerist, Owner, Knoll Galeria Budapest&Becs
273.
Varga Tamás kályhaépítő, Alkotómúhely-Rácalmás
274.
Kovács Csaba István informatikai igazgató, Dunaújvárosi Főiskola
275.
Varga Gábor E-business manager, Malév Zrt.
276.
Mészáros Krisztina tanuló, DUF
277.
Péntek Tamás zeneszerző
278.
Kovács Milán mindenféle, szabadúszó
279.
Medvegy Zsuzsanna közművelődési munkatárs, Intercisa Múzeum
280.
Bánki György pszichiáter
281.
KissPál Szabolcs képzőművész, oktató, MKE-IM
282.
Klima Gábor foto, MOME
283.
Leposa Zsóka Fejér megye területi referense, Lektorátus
284.
Szabó Attila képzőművész, főiskolai adjunktus, Nyíregyházi Főiskola, Kaposvári Egyetem Művészeti Kar
285.
Tasner Csaba tanuló, DF
286.
Németh László kerámikus iparművész, Évgyűrű '99 Kft.
287.
Császár Péter vizuálhuligán
288.
Popovich Viktória művészettörténész/hallgató, HKW Berlin
289.
Barta M. Ilona képzőművész
290.
Kovács Dávid egyetemi hallgató, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
291.
Sipiczki Zoltán építészmérnök, HÁZ Plusz Kft.
292.
Bodó Péter főiskolás, Dunaújvárosi Főiskola
293.
Takács Tamás Three-Terminál Kft., ügyvezető
294.
Schmidt Péter
295.
Hajnal Klára tanító, Arany János Ált. Isk.
296.
Faur Zsófia Galériatulajdonos, FAUR ZSÓFI - Ráday GALÉRIA
297.
Szilágyi Pál Munkatárs, RadaR - Európai Kortárs Művészetért Egyesület
298.
Fenyvesi László főiskolai hallgató, DUF
299.
Imre Györgyi PhD művészettörténész, Magyar Nemzeti Galéria
300.
Kovács Adél designer, www.keppshowroom.com
301.
Mark Alexander Feder Munkatárs, RadaR - Európai Kortárs Művészetért Egyesület
302.
Szabó Péter képzőművész
303.
Kovács Bálint Munkatárs, RadaR - Európai Kortárs Művészetért Egyesület
304.
Végh Abigél hallgató, elte, mome
305.
Megyik János képzőművész
306.
Ádám Kálmán villamos üzemmérnök
307.
Török Ferencné ny. tanár, Nyíregyháza Gyakorlóiskola
308.
Németh Gábor értékesítő, Tech-Con Hungária Kft.
309.
Alapi Tímea Katalin tanuló, Dunaújvárosi Főiskola
310.
Für Valentina egyetemista
311.
Kozachenko Studentin
312.
Gróf Ferenc , Société Réaliste
313.
Fátyol Viola
314.
Hári Krisztina művelődésszervező, múzeumpedagógus, FMMI Szent István Király Múzeum
315.
Galgócziné Dr. Szabó Zsófia Jogász, PET-CT Kft.
316.
Galgóczi Áron informatikai mérnök, ISH Kft.
317.
Ötvös Enikő bábtervező, Manufaktor
318.
Sarok Károly Informatikus, TELCO-SYSTEM Kft.
319.
Vida Lilla
320.
Deák B. András diák, Széchenyi István Gimnázium
321.
Gunics Dóra egyetemista, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
322.
Csevákliné Keresztes Márta nyugdíjas
323.
Kékesi Zoltán tanársegéd, Magyar Képzőművészeti Egyetem
324.
Sasvári Györgyné nyugdíjas pedagógus
325.
Dr.Baczakó Márta orvos, RS12.Bt
326.
Pál Margaréta diák, DF
327.
Einspach Gábor felelős kiadó, Artmagazin
328.
Rogers Rita kerámikus, free-lance
329.
Nett Kata
330.
Peter Singer retired
331.
Polgár Mónika köztisztviselő, APEH
332.
Csiby Réka tanuló, Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola
333.
Bernáth Zsolt filmrendező
334.
Végh Árpád diák, Széchenyi István Gimnzium
335.
Milka Julianna marketing tanácsadó
336.
Pauer Gyula képzőművész
337.
Molnárné Lukács ANita kézműves, bőrös oktató, Mesterségek Bölcsője Alkotóház, Lorántffy SZKI
338.
Molnár János Ferenc faműves, fafaragó, Berner Kft
339.
Tubáné Bereczki Izabella nyugdíjas ellátási ügyintéző, Munkaügyi Kir. Dunaújváros
340.
Veres Balázs szobrász
341.
kovács blanka nyelvtanár
342.
Lázár Eszter kurátor, tanársegéd, Magyar Képzőművészeti Egyetem
343.
Horváth Klára újságíró, PLT Maraton
344.
Dr. Bordács Andrea esztéta, egyetemi docens, NYME SEk Művészeti Intézet, Új Művészet
345.
Földényi F. László esztéta
346.
Farkas Zénó Rolf Flash programozó és designer, Jeans Club
347.
pataki gábor művészettörténész, MTA MKI
348.
György Péter egyetemi tanár, ELTE
349.
Fitz Péter igazgató, művészettörténész, Fővárosi Képtár/Kiscelli Múzeum
350.
Gombos Lajos Grafikus, fotográfus, Magánvállakozó
351.
Bata Gergő Tanuló
352.
Rainer M. János történész, 1956-os Intézet
353.
Gombos Tünde pedagógus, Károlyi István 12 évf. Gimnázium, Újpest
354.
SI-LA-GI Képzőművész, A Tudatom és Környéke
355.
Kovács Krisztián Spekuláns, BÉT
356.
Bodor Anikó képzőművész, szabad szellemi
357.
Kálmán C. György irodalmár, MTA ITI
358.
Flores Elodie student
359.
Kozma Csabáné vállalkozó
360.
Drozdik Orsolya művész, MKE
361.
Gál Anikó Felszolgáló, Art Cafe
362.
Mesterházi Mónika műfordító, Magyar Műfordítók Egyesülete
363.
Vágvölgyi B. András író-filmes, Vortexfilm
364.
Lázár Tamás
365.
Kálmán Mátyás videojournalist, editor
366.
Hajdu Zsolt
367.
Koronczi Endre képzőművész, http://www.ikon.hu
368.
Bordás Bogi Egyetemista, MKE
369.
Pillár Csaba műszaki szerkesztő, Dunaújváros
370.
Bálint Anna kritikus, Partiumi Egyetem
371.
Farkas Péter Cukrász
372.
Pesei Fruzsina Beatrix Tanuló
373.
Karádi Éva folyóiratszerkesztő, Magyar Lettre
374.
Bartha Zsófia tanuló
375.
Mátrai Zsuzsa tanító, általános iskola
376.
Lengyel Péter ügyvezető, EMEL-DUNA Kft.
377.
Takács József egyetemi docens, ELTE, BTK
378.
Körtesi Gyopár ügyvivő szakértő, ME
379.
szüts miklós festő
380.
dobos lídia fordító
381.
Hetényi Ádám tanuló, Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
382.
Igari Erika Gyed
383.
Pető Hunor képzőművész
384.
Molnár Renáta hallgató, Kodolányi János Főiskola
385.
Virág István dekoratőr, vállalkozó
386.
Igari János üzletvezető
387.
Igariné Sipos Andrea vállalkozó
388.
Igari Jánosné nyugdíjas
389.
Molnár Sándor zenetanár
390.
Tóth Norbert informatikus mérnök
391.
Nemesné Dvorák Tünde fodrász
392.
Nemes Gábor vállalkozó
393.
Horváth Szilvia Tanuló
394.
Ajtony Arpad iro, szocialpszichologus, Franciaorszag,Versailles/Saint-Quentin-en-Yvelines-i Egyetem
395.
Claudia Martins , Printa Akadémia
396.
Körösényi Tamás szobrász, egyetemi docens, Magyar képzőművészeti Egyetem
397.
Gábor Áron Képzőművész, Art-Craft Studió
398.
Gergely Ákos főiskolai hallgató, Dunaújvárosi Főiskola
399.
Prosek Zoltán igazgató, Paksi Képtár
400.
Böröcz László , 2B Galéria
401.
Rapi Mariann fotografus.hu hallgató
402.
Szenoner Noémi tanuló, ELTE BTK esztétika, Cékl'art főszervező
403.
Fabényi Julia művészettörténész, Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága
404.
Fogarasi Hunor kritikus, esztéta
405.
Vincze Ottó képzőművész
406.
Bray-Mezey Franciska Galerias, G13 galeria
407.
Ónody Ágnes kulturális menedzser, Medence Csoport
408.
V. Hedrik Judit váll.Cserhát-dijas festőmüvész
409.
Terebessy Tóbiás formatervező művész, Medence Csoport
410.
Kupcsik Adrián festő
411.
Sulyok Miklós művészettörténész, Budapest Galéria
412.
Gross András építész, ügyvezető, Medence Csoport
413.
Magyar Gergely művész, Medence Csoport
414.
Ujházy Krisztina tanár, Mona Lingua Nyelviskola, Dunaújváros
415.
Ónody Miklós designer, Imano
416.
Berg Andrea művészettörténész, Videospace Galéria, Budapest
417.
Rozgonyi Áron gimnazista
418.
Pászti Péter tanár, POK
419.
B. Nagy Anikó művészettörténész, Budapesti Történeti Múzeum/Fővárosi Képtár/Kiscell
420.
Nóvé Béla esztéta, óraadó, Moholy-Nagy László Művészeti Egyetem
421.
Martinkó Tamás zenész
422.
Liszkai Gábor kereskedő, Liszkai Kft.
423.
Tölgyes László András újságíró, Tilos Rádió
424.
Németh Márta tanító, Arany János Általános Iskola
425.
Véri Dániel művészettörténész
426.
Czellár Petra
427.
Kozák Zsuzsanna tanuló, ELTE BTK esztétika szak
428.
Németh Éva Gimn. tanár, Karinthy Frigyes Gimnázium Budapest
429.
Kolozsi Bea fotográfus
430.
Taxidou Eleni
431.
Albert Ádám képzőművész, Nyugat-magyarországi Egyetem, Alkalmazott Művészeti Intézet
432.
Jancsó Zoltán Művészeti vezető, Origo tv
433.
Molnár Gábor fotóművész, Molnár Multimédia kft
434.
Ihász János szobrász
435.
Bernád Gyöngyi zongoratanár, Sándor Frigyes Zeneiskola
436.
Horányi Attila művészettörténész, MOME
437.
Hidvégi Ferenc nyugdijas
438.
Mélyi József művészettörténész
439.
Pfisztner Gábor
440.
Gerber Pál képzőművész, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
441.
Jagicza Patrícia egyetemi hallgató, MKE
442.
Herendi Ráhel egyetemi hallgató, Magyar Képzőművészeti Egyetem
443.
Csikós Árpád Fotográfus, A Föld; Egyéni vállalkozó; Dunaújvárosi Főiskola; Center Bútor Kft
444.
Pál Csaba képzőművész
445.
Tichy Zsolt , Dunaferr
446.
Illés Barna fotográfus,tanár, fotografus.hu,Óbudai Képzőművészeti SZKI
447.
Dobos Csaba Újságíró, wan2
448.
Böszörményi Nagy Gergely Vezető elemző, Nézőpont Intézet Zrt.
449.
Kaszás Éva újságíró, CheGeva Bt.
450.
Hady Nikolett
451.
Pfeiffer Zoltán Hallgató, DUF
452.
Zékány Diána tanuló, PTE-MK
453.
Lajtai Péter képzőmúvész
454.
Rácz Péter író
455.
Dobos Édua Dalma grafikus
456.
Halmai Tamás tanuló, ovb
457.
Fábián Bence tanuló, (Textilmúzeum anno)
458.
Szacsvay Pál képzőművész, szabad foglalkozású
459.
Andrádi Eszter Éva
460.
Suplicz Márton , The Atheneaum Club, London, UK
461.
Herendiné Ruzicska Márta könyvelő, Plaza Park Kft.
462.
Melkovics Balázs mérnöktanár
463.
Boda András újságíró, Dunaújvárosi Hírlap
464.
aknai katalin művészettörténész, mta mtki
465.
Herendi Miklós nyomdász, Fujiyama Proof Bt.
466.
Kis Varsó
467.
Czinki Ferenc újságíró
468.
Szigeti Ádám Hallgató, Rocksztár, Művész, Hegylakó, Dunaújvárosi Főiskola
469.
Ujhidy Eszter tanuló
470.
Szekeres Péter Hallgató, MOME
471.
Szabó Renáta Tanuló, PTE-PMMK
472.
Nagy Ákos zeneszerző, SZIMNIA ALAPÍTVÁNY
473.
Krajnik István fotográfus
474.
Steierhoffer Eszter művészettörténész, kurátor
475.
Antal Balázs képzőművész, szellemi szabadfogalkozású
476.
Ránki Dániel
477.
Pályi Zsófia fotográfus - [origo], egyetemi hallgató - MOME
478.
Erdosi Aniko Muveszettortenesz, www.broadway1602.com
479.
Kele Judit filmrendezö, Franciaorszag
480.
kerny terézia művészettörténész, MTA Művészettörténeti Kutatóintézet
481.
Keserü Katalin művészettörténész, ELTE Művészettörténeti Intézet
482.
Kis-Szabó Márk forgatókönyvíró, a világ
483.
Szabó Ágnes Réka Egyetemi tanársegéd, Miskolci Egyetem
484.
Toldi Attila Hengerész, ISD Dunaferr ZRT.
485.
Bényei László köztisztviselő, BRFK
486.
Benedek Attila Építész, Benedek és Fiai
487.
Gyöngyi-Závodi Nóra
488.
Pochner László fejl. mérnök, ISD Dunaferr
489.
Rozsnyai Sándor rajztanár,festőművész, Rosti Pál Gimnázium,Általános Szakképző Iskola
490.
Rajcsányi Artúr Fotóművész, művelődésszervező, Fotografus.hu Alapítvány
491.
Hajdú D. András Fotóriporter, [origo]
492.
Schneller János művészettörténész, KÖH
493.
Szabó Ferenc
494.
Krizbai Sádor festőművész, szabad szellemi foglalkozású
495.
Bak Andrea , MNM
496.
Mesterházy Zsolt képzőművész, tanár, laptop, Gerrit Rietveld Akademie, Amszterdam
497.
N. Mészáros Júlia művészettörténész, Városi Művészeti Múzeum
498.
Tarr Máté fotós
499.
Veres Edina tanuló, Miskolci Egyetem
500.
Illéssy Miklós , MTA Szociológiai Kutatóintézet
501.
Csuti Ferenc Bálint
502.
Baksa-Soós Vera kurátor, Moholy-Nagy Galeria CHBERLIN
503.
Pataki Hanna Tina egyetemi hallgató, ELTE
504.
Zólyom Franciska művészettörténész, Berlin
505.
Simon Szilvia irodavezető, .
506.
Gellér Katalin művészettörténész, MTA MKI
507.
Kosina Anett tanuló, Kaposvári Egyetem Művészeti Kar
508.
Pergel Tamás Hallgató, Dunaújvárosi Főiskola
509.
Németh Adrienn
510.
Vass Melinda Belsőépítész hallgató
511.
GEISTNÉ ERDÉLYI JÚLIA
512.
Szendrői Ferenc Miklós Díszítőfestő
513.
OROSZ Péter Szobrászművész, Nyugdíjas
514.
Alpern Bernadett Anna tanuló, Kaposvári Egyetem
515.
Kovács Andrea szerkesztő
516.
Alkotás útja Tilos Rádió, www.tilos.hu
517.
Balogh Péter , Térműhely Kft
518.
Hajdu Katalin
519.
Kőrösi Zsuzsanna szociológus
520.
Nagy Jánosné Anya, Otthon
521.
Kiss György Koordinátor, UPC
522.
Bodzay Zoltán lapkiadó, Közmű Lap- és Könyvkiadó Egyesülés
523.
Lukács Nóra , NextArt Galéria
524.
Tessari Alejandro filmrendező, Auras Art Studio
525.
Pecsics Mária Fotóművész, Kaposvári Egyetem Művészeti Kar
526.
Bátorfy Attila újságíró, kultúrakutató, Kreatív Magazin
527.
Nagy Imre villanyszerelő, ISD Portolan kft.
528.
Nagy Béla hallgató, Dúj. Főiskola (komm-média)
529.
Szabó Zsófia művészettörténész, Kaposvári Egyetem
530.
Koós Balázs hallgató, Dújv. Főiskola
531.
Gárgyán Attila Mátyásné Könyvtárostanár, Ker. és Vendéglátóipari Szakközép és Szakiskola
532.
Fekete Györgyi újságíró
533.
Perenyei Monika művészettörténész, MTA Művészettörténeti Kutatóintézet
534.
Gulácsi András látszerész, vállakozó
535.
Fortvingler Éva építész, munkacsoport.net építészhálózat
536.
Horváth Péter tanár, karnagy, Commodore Consulting Bt.
537.
Pandúr Tamás Hallgató, Dunújvárosi Főiskola
538.
Sági József , Boortmalt Kft
539.
Behringer Ferencné nyugdíjas
540.
Behringer Vivien tanuló
541.
Czemmel Mónika tanuló
542.
Kiss Klaudia tanuló
543.
Boros Juli szerkesztő, divany.hu
544.
Környei Ágota képzőművész, múzeumpedagógus, Művészetek Háza, Veszprém
545.
Horváth Lilla tanuló
546.
Gárgyán Zoltán Tamás Tanuló
547.
Farsang Veronika tanuló, PE
548.
Korom Károly televíziós operatőr, vágó, Korrex-R Bt.
549.
Geist István építész tervező, Nord-Iq Bt.
550.
Nagy Boglárka grafikus, szabadúszó
551.
Polgár Andrea , Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
552.
Háder Gergő Mátyás tanuló
553.
Sebestyén Tímea Tanuló, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola És Szakiskola
554.
Kéri Márk TANULÓ, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
555.
Havasi Barbara tanuló, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
556.
Szabó Viktória tanuló, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
557.
Szabó Erzsébet tanuló, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
558.
Molnár Árpád tanuló, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
559.
Hofmeiszter Renáta tanuló, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
560.
Izsák Zoltán tanuló, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
561.
Takács Katalin tanuló, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
562.
Fodor István tanuló, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
563.
Szabó Dávid tanuló, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
564.
Kolláth Bernadett Bettina tanuló, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
565.
Juhász Máté autószerelő
566.
Deák Nóra művelődésszervező
567.
Keszthelyi Réka tanuló, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
568.
Erdélyi Gábor tanuló, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
569.
Sutka Mariann tanuló, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
570.
Bencze Tünde tanuló, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
571.
Barna Mónika Nikoletta tanuló, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
572.
Lieb Máté tanuló, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
573.
Molnár Árpád Zsolt tanuló, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
574.
Szemző Zsófia képzőművész
575.
Budavári Attila tanuló, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
576.
Szira Henrietta képzőművész
577.
Stánitz Zsuzsanna egyetemi hallgató, ELTE
578.
Gárgyán Kitti Hallgató, PTE-BTK
579.
Donkó László Hallgató, DUF
580.
Szalai Imréné Látszerész, Best Optika
581.
Varga Szilvia Marcella formatervező művész
582.
Molnár Kata ELTE BTK hallgató, aventurahostel
583.
orosz tibor kocsivizsgáló, MÁV Cargo
584.
Balla Attila Csongrád Képzőművész, Vizuális&Spirituális Szellemi Menhely
585.
Gőbölyös Luca Képzőművész, Főiskolai docens, BKF Művészeti Intézete
586.
Székely Juli
587.
KÉSMÁRKY SZABOLCS TERVEZŐ, MEISER FERROSTE KFT.
588.
Horváth Miklós egyetemi hallgató, BME
589.
Fülöp Dániel Mátyás diák, KE-MFK
590.
Kiss Dominika tipografus, pxb
591.
Vachter János , P&G
592.
Dr. Rácz György ügyvéd, Dunaújváros
593.
Pap Krisztián tanuló, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
594.
Kutasi Martin tanuló, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
595.
Tóth Árpád galériavezető, tulajdonos, Galeria Neon
596.
Somogyi Ervin tanuló, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
597.
Hepp Anita tanuló, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
598.
Galkó Anita tanuló, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
599.
Faggyas Boglárka tanuló, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
600.
Magyar Bence tanuló
601.
Tőkei Károly tanuló
602.
Szabó Attila tanuló, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
603.
Győri Valléria tanuló
604.
Gaál Alex tanuló
605.
Németh Dóra tanuló
606.
Geri Petronella tanuló, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
607.
Szabadi Katalin tanuló
608.
Magda Nikolett tanuló
609.
Lakatos Dávid tanuló
610.
Boros Dávid tanuló
611.
Hujberné Hegedüs Rita recepciós, Dunaferr Hotel
612.
Horváth Csaba Árpád képzőművész
613.
Joó Emese etnográfus, múzeumpedagógus, Iparművészeti Múzeum
614.
Kovács Zoltán építészmérnök, zoa
615.
Molnár Berta Értékesítési koordinátor, Hotel Normafa
616.
Szántó László tanuló, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
617.
Szántó Csaba Szakács
618.
Sparing Stefánia tanuló, MKE k.elmélet
619.
Domonyik Timea tanuló, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
620.
Kováts Balázs Zenész
621.
Molnár Bettina tanuló
622.
Boda Bence tanuló, Pécsi Tudományegyetem
623.
R.Welser Gabriella a.keramikus, Rácalmás
624.
Rajna Diána adatrögzítő diszpécser, Dunaferr
625.
Erdélyi Gábor közalkalmazott, BVI
626.
Bozsoki Aranka háztartásbeli
627.
chripkó lili
628.
Major Lajos oktató, KE Fotóművészeti Tanszék
629.
Szép Éva egyetemi hallgató, MOME
630.
Lábszki Erzsébet tanuló
631.
Nyíri Viktória tanuló
632.
varga dávid keresőmarketing menedzser, Studio Moderna Kft.
633.
Tóth Andrea Bettina tanuló
634.
Czemmel Csilla tanuló
635.
Czemmel Péter tanuló
636.
Július Gyula képzőművész, docens, Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Művészeti Intézete
637.
Ijjas Gizella tanító, művelődésszervező
638.
Késmárky Kata irodai alkalmazott, Bényei Balázs egyéni vállalkozó
639.
Gulácsi Zoltán művelődésszervező, MMK Nonprofit KFT.
640.
Késmárkyné Illés Helga
641.
Kolozsváry-Kissné Papp Judit TGYÁS
642.
Ferenczi János Ügyvezető, Gerilla Rádió
643.
Farkas Mihály János Festőművész, Kisapostag
644.
Farkasné Kundra Éva , Művészet szerető
645.
Szabó Szabolcs egyéni vállalkozó
646.
Farkas Éva Mária Hallgató, PTE MK
647.
Remzső Dávid Hankook Tire Mo. KFT, Dunaújváros
648.
Szűcs Ferenc műgyűjtő
649.
Edőcs Katalin Fotós
650.
Hum Julianna közgazdász
651.
Müller Viktor
652.
Koós Zoltánné Operátor, ISD Dunaferr
653.
Koós Zoltán Hegesztő - lakatos, ISD Dunaferr
654.
Koós Dávid Tanuló
655.
K. Hoboth Edit ügyvezető, BIANCORP Kft. Piliscsaba
656.
Marosfalvi Ákos kiállításrendező
657.
Vágó-Lévai Katalin grafikus, Tatabányai Múzeum
658.
Hartyányi Norbert fotóriporter, szabadúszó
659.
zs. baksa attila látszerész, tiszaújváros/miskolc-tapolca
660.
Solymosi Zsuzsanna Diabetológia Szakápoló, Szent Pantaleon Kórház, Diabetológia Szakrendelés
661.
Erdei Krisztina fényképész
662.
Dezső T. Tamás fotográfus, villamosmérnök
663.
Rujder Kriszta
664.
Orosz Judit Zita egyetemista hallgató, ME-BTK
665.
Gábor Gina újságíró, Fejér Megyei Hírlap
666.
Kiss Anikó
667.
Székely Katalin művészettörténész, Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum
668.
Frendrich Renáta tanuló, Miskolci Egyetem
669.
Vass Júlia egyetemi hallgató, ELTE-BTK művészettörténet
670.
Mazán Attila Hangtechnikus, Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit kft.
671.
Rózsa Gyula művészettörténész
672.
Czanik Ferenc képzőművész, tanár, Kapuvár
673.
Izsó Miklós Egyetemi hallgató, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
674.
Baráth Bálint Péter Zongoraművész - zeneszerző
675.
Sárosi Anita médiaművész, designer, MTA SZTAKI
676.
Malomhelyi Réka hallgató, DUF
677.
Pillió Regina hallgató, DF
678.
Szabóné Luczó Mária angol és magyar nyelv-és irodalom szakos tanár, Hild József Középiskola és OxBridge Nyelviskola
679.
Kovács Nikolett Hallgató, Dunaújvárosi Főiskola
680.
Lukács Éva Hallgató, DUF
681.
Pap Kitti Hallgató, DUF
682.
Kovács Noémi tanuló, Dunaújvárosi Főiskola
683.
Trembeczki Péter kommunikációs specialista, IBM Magyarországi Kft.
684.
Ruska Bettina tanuló, DUF
685.
Erdélyi Viktória tanuló, Dunaújvárosi Főiskola
686.
Vass Edit tanuló, DF
687.
Wáger Bernadett tanuló, Dunaújvárosi Főiskola
688.
Chotari-Payzak Anetta tanár, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
689.
Takács Tünde tanuló, Dunaújvárosi Főiskola
690.
Fenesi Judit tanuló, Dunaújvárosi Főiskola
691.
Varga Anita tanuló, Dunaújvárosi Főiskola
692.
Kocsis Csilla Tanuló, DF
693.
Almásy Diána Kyra Tanuló, DF
694.
Hunya Krisztina egyetemi hallgató, Freie Universität Berlin
695.
Kelemen Marián Éva tanár, festő, Lorántffy Zs. Sz.K.I.
696.
Veszprémi Sára tanuló, Fuga
697.
Gárgyán Attila
698.
Simonyi Balázs fotográfus, szabadúszó
699.
Illés Roland Szociológus
700.
Hudra Nelli politológus, műgyűjtő
701.
Bödő Zoltán fotós, Bödő fotóstúdió
702.
B.Vértes Erzsébet fotós, Bödő fotóstúdió
703.
Vincze Attila tanuló
704.
Nagy Marianna
705.
Szabó Zoltán újságíró, Fejér Megyei Hírlap
706.
Deim Réka tanuló
707.
Hermann Ildi fotográfus
708.
Kiss Imola újságíró
709.
Márton Lili hallgató, ELTE BTK
710.
Fazakas Gyula képzőművész
711.
Pál Richárd fotográfus
712.
Göttler Anna Fundraising Consultant
713.
Tarczali Andrea művészettörténész
714.
tamas pal tarsadalomkutato, MTA Szociologiai Intezet
715.
Keve A. Miklósné vállalkozó, Sagitta Bt.
716.
Vörös Csaba művészeti menedzser
717.
Dr. Kiss Ákos egyetemi adjunktus, SZTE
718.
Bényei Balázs Egyéni vállalkozó
719.
Rácz Kata
720.
Takács Gergő IT System Supervisor, IBM - Székesfehérvár
721.
Végh Csilla Veronika hallgató, AVKF
722.
Gelencsér Dóra
723.
Csermák gergely Operátor, Hankook
724.
Kurucz Istvánné pedagógus, Dunaföldvár
725.
Kalácska Gábor Látványtervező, MKE
726.
Vágó Csaba Műszaki ügyintéző, Komtávhő Zrt.
727.
Hermann Gábor fotográfus, digitaltosh stúdió
728.
Molnár-G. Olivér gépészmérnök, KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.
729.
Szombat Éva fotográfus, hallgató-MOME
730.
Király Nóra hallgató, Dunaújvárosi Főiskola
731.
Péntek Dóra hallgató, Dunaújvárosi Főiskola
732.
Mócsány Gergő hallgató, Dunaújvárosi Főiskola
733.
szűcs attila festőművész, MKE
734.
Szakács Eszter művészettörténet hallgató, ELTE
735.
Telkes Anita hallgató, Dunaújvárosi Főiskola
736.
Morva Dávid hallgató, Dunaújvárosi Főiskola
737.
Kerekes Tamas muveszettortenet hallgato, INHA, Parizs, Franciaorszag
738.
Uhl Gabriella művészettörténész
739.
Kálmán Mihály PhD hallgató, Harvard University
740.
Kisszőlősi Szánthó Beáta tanácsadó, Szinergia Kft.
741.
Kaszás Tamás képzőművész, Dunaújváros
742.
Schneider Zsuzsanna HR asszisztens, Hankook Tire Magyarország Kft
743.
Szabó Eszter Ágnes képzőművész, Iparművészeti Múzeum
744.
Mihalicz Máté hallgató, PTE esztétika
745.
Czinege Diána környezetmérnök
746.
Varró Eszter egyetemi hallgató
747.
Surányi Dóra tanuló, PTE-BTK
748.
Halász Gyöngyvér tanár
749.
Villing Dóra
750.
Flohr Zsuzsi
751.
Bornemisza Rozi grafikus-tipográfus, Ring
752.
Kádárné Szepesi Ibolya közoktatási szakértő, rajztanár, Arany János Általános Iskola, Rudas SzKI
753.
Nagy Zoltán Munkás/Tanulo, Hankook Tire Hungary/Dunaújvárosi Főiskola
754.
Sziman Lilla tanuló
755.
Rákosi Péter fotós, Tehnica Schweiz
756.
Krulik Ábel fotográfus, hallgató, MOME
757.
Kurucz István Reklámgrafikus, vállalkozó
758.
Fáncsik Éva tanuló
759.
Nagy Róbert Hegesztő
760.
Kozák Ignác Tibor újságíró
761.
Szekeres Anna tanuló, Dunaújvárosi Főiskola
762.
Goda Balázs tanuló, Dunaújvárosi Főiskola
763.
Döme György műszerész, Hankook Tire MO. Kft
764.
Koleszár Adél fotós
765.
Illéssy Istvánné
766.
Sipiczki Barna tanuló, Kodolányi János Főiskola
767.
Nagy Annamária tanuló, Pázmány Péter Katolikus Egyetem
768.
Bódis Attila tanuló, Pázmány Péter Katolikus Egyetem
769.
Bohórquez Babinszki Marcos Attila Tanuló
770.
Szolnoki József filmrendező, médiaművész
771.
offenbacher ferenc válalkozó, séfer kft
772.
Sarmasági Andrea Fotográfus, Szabadúszó
773.
Dr.Horvát Csaba Lajos festőművész-restaurátor, Jaschik Álmos Művészeti Szakképző Iskola-Képzőművészeti szakosztály vezető
774.
Bulcsu Tamás építész, munkacsoport.net
775.
Fodor Zoltán családgondozó, Zuglói Családsegítő Központ
776.
Galácz Judit tanuló, Eötvös Loránd Tudományegyetem
777.
Bartha Máté hallgató, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, fotográfia
778.
Holdas György szobrász
779.
Fiók Éva újságíró, Duna TV
780.
Nagy Ágota
781.
Véssey Endre fotográfus
782.
Józsa Kitty művészettörténész
783.
Botka László
784.
Hajdu Laura hallgató
785.
Dani Bálint Főmunkatárs, ISD Dunaferr ZRt.
786.
Kálnay Adél író, tanító
787.
Gyömrei Anna művészettörténész szakos egyetemi hallgató, volt gyakornok BTM-FK
788.
Galácz Judit hallgató, ELTE Művészettörténeti Intézet
789.
Kaszás J. Gábor MK
790.
Lollok Agnes Zita Tanulo, PTE
791.
Kaszás Zsolt gimn. tanár, Rosti Pál Gimnázium
792.
Bán Zsófia művészetkritikus, egyetemi oktató, ELTE BTK
793.
Juhász Péter építész-belsőépítész, Pallas Novo
794.
Halasz Daniel fotos, fotografus, MOME
795.
dr kiss árpád gyógyszerész, műfordító
796.
Büki Nóra belsőépítész, pallas novo
797.
Rácz Márta hallgató, MKE-DLA
798.
Czékmán Csaba Hallgató, Magyar Képzőművészeti Egyetem
799.
Szabó Klára Petra formatervező/festő
800.
Nyári Zsolt szobrász
801.
Sáriné Kun Anita Teljesítmény elszámoló, ISD Dunaferr Zrt.
802.
Czibóka Gabriella
803.
Rádai Andrea festo
804.
Ónodi Zoltán Tanuló
805.
Rada Mátyás Máté tanuló
806.
Agócs Sándor
807.
Csizmadia Alexa Művészettörténész
808.
Kontár Csaba Attila
809.
Müllner András egyetemi oktató, ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet
810.
Balázs Barbara diák
811.
Hajdu István műkritikus, szerkesztő, Balkon
812.
Kovács Anita koordinátor, Swicon Zrt.
813.
Dobi Dóra hallgató, mome, mke
814.
maaike artist, autonomos
815.
Kiss Éva iparművész, Magyar László Gimnázium Dunaföldvár
816.
Pál Anna Viktória fotóriporter és képszerkesztő tanuló, Geomédia Zrt
817.
Czakó András grafikus, Budapest Animation
818.
Szijártó Zsolt egyetemi oktató, PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
819.
Szpisák Tamás informatikus mérnök, Dunaújvárosi Főiskola
820.
Víg Zsuzsanna marketing elemző, PSAA
821.
Koleszár Ferenc tanársegéd, MOME
822.
csikós péter grafikus, dessin kft
823.
Porkoláb Zsófi
824.
Muladi Brigitta művészettörténész, INDA Galéria
825.
Kovács Balázs , PTE-MK Média és Alk. Műv. Int.
826.
Bartos Anikó tanár
827.
Pribék Péter tanuló
828.
Ravasz András képzőművész
829.
Deák Katalin tanár, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
830.
Sándor Máté üzletvezető, Ice House Decor Kft.
831.
Gálik Eszter Tanulóóó :-)
832.
Allan Siegel visual artist
833.
Madalina Rita vezető tanácsadó, Privy Council Communications
834.
Pappné Grabant Ilona közgazdász, ISD DUNAFERR ZRT
835.
Istvánkó Bea tanuló, Magyar Képzőművészeti Egyetem (képzőművészet-elmélet)
836.
Raffay Réka fotográfus, Inspirál Extra Kft.
837.
Stenczer Sári művészettörténész
838.
Vámos Tibor informatika, MTA SzTAKI
839.
Mátray Péter
840.
Móró Máté egyetemi hallgató, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
841.
Babusa Edit tanuló
842.
Pórszász Áron fotográfus tanuló, Kaposvári Egyetem
843.
Ulrich György Tanuló, Dunaújvárosi Főiskola
844.
Tábori Ágnes projektvezető, fordítóiroda
845.
gruppo Tökmag műv.csop.
846.
Kasza Gábor Fotográfus, CDFŰ kultúrpince
847.
Little Pippa poet, England
848.
Czepó Zsuzsanna egyetemista, SZTE-BTK
849.
Farkas Gábor Tanácsadó, OVB
850.
Hrozik Éva tanár
851.
Bartis Noémi
852.
Kenedi János kritikus, 56-os Intézet Közalapítvány
853.
Nagy Gergely író, újságíró
854.
Vámos Tibor akadémikus, MTA SZTAKI
855.
Stenczer Noémi
856.
Kun Zsuzsanna CAD szerkesztő, MEISER Ferroste Kft.
857.
Nagy Levente , Pécs
858.
Furda Anita
859.
Sóti Edit építőmérnök, gyed
860.
Andrási Gábor művészettörténész, Műértő, PIM Kassák Múzeum
861.
Elek Orsolya tanuló, Kaposvári Egyetem Művészeti Főiskolai Kar
862.
Pelesek Dóra
863.
Körmendy Mária Eszter hallgató, ELTE-PPK, művelődésszervező
864.
Csősz Péter tanuló, Ker. és Vendéglátóipari Szakközép és Szakiskola
865.
Kolláth Vivien tanuló
866.
Török Alexszandra Tanuló
867.
Kolláth Ákos Tanuló
868.
Aux Mónika , pékség
869.
Héjjas Emese online médiatervező, MindShare Kft.
870.
Török Bence tanuló
871.
Szilágyi Szabolcs köztisztviselő, Jánoshalma Polgármesteri Hivatal
872.
Soós Viktória tanuló, Kereskedelmi
873.
Antal Nikolett tanuló
874.
Garambszegi Dániel tanuló
875.
Kálmán Béla tanuló
876.
Hegedüs Róbert tanuló
877.
Nagy Angelika grafikus
878.
Rácz Mihály tervezőgrafikus, wrap design
879.
Gajzágó Donáta képzőművész
880.
Ernszt András festőművész, tanár, PTE Művészeti Kar
881.
Bán András műkritikus, a miskolci Korárs Művészeti Intézet (M.ICA) kezdeményezője
882.
Papp Renáta formatervező, Mobilia-Artica Kft.
883.
Hazer Antal tanuló
884.
Kővágó Györgyi főiskolai adjunktus, Dunaújvárosi Főiskola
885.
Füri Katalin művészettörténész, SzFE
886.
Feltóti Sándor fotográfus
887.
Gódány Imréné gobelin varrás, nyugdíjas
888.
Hevesi Flóra újságíró
889.
Schikowski Alexander kepzomuvesz, szabaduszo
890.
Turai Hedvig művészettörténész
891.
Márkus van den Berg Filmmaker
892.
Horváthné Nikl Zsuzsanna gazdasági ügyintéző, Kópis és Társa Kft.
893.
Kovács Hajnalka
894.
Kozák Gyula műgyűjtő
895.
Váradi Viktor fotográfus, Tremoloweb Kft.
896.
Csébi Zsuzsa galériavezető, B55 Kortárs Galéria
897.
Gulyás József országgyűlési képviselő, Magyar Országgyűlés
898.
Köblös Péter gyűjteménykezelő, Fővárosi Képtár
899.
Guoth Emilia , Fővárosi Képtár - Kiscelli Múzeum
900.
Varga Ferenc szobrászművész, tanár, PTE Művészeti Kar
901.
Szűcs Enikő fotográfus, Sanoma Budapest Zrt.
902.
Fogas Fruzsina tanuló
903.
Márkus Borbála nyugdijas
904.
Horinger Ferenc tanuló
905.
kajdi szilveszter tanuló, szegedi tudományegyetem
906.
Petőcz György újságíró
907.
Magyar Bálint szociológus
908.
Szitkovits Krisztina tanuló, Ker. és Vendéglátóipari Szakközép és Szakiskola
909.
Földényi Zsófia tanuló
910.
Bozóki András politológus, egyetemi tanár, Közép-európai Egyetem
911.
Várhegyi Zoltán Foto illusztrátor
912.
DEÁK ERIKA GALERISTA, DEÁK ERIKA GALÉRIA
913.
Váraljai Viktória képszerkesztő, Geomédia Zrt.
914.
Czigány Ákos fotóművész, reklámszakember
915.
Jeney Zoltán zeneszerző, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
916.
Somosi Rita művészettörténész
917.
Ara-Kovács Attila külpolitikai szakértő, Globusz.net
918.
Eke Annamária képzőművész, Idol Bt.
919.
Kovács Péterné kereskedelem, irofix.eu
920.
Nagy Enikő kommunikációs vezető, Műcsarnok
921.
Bakos Dezső Termelés irányító, Hankooktire
922.
Gulyás Gábor Kommunikációs munkatárs, Műcsarnok
923.
Kendi Zoltán szervező, Autizmus Alapítvány
924.
Csejdy Réka sajtós, Műcsarnok
925.
Skaliczky Andrea jogtanácsos
926.
Rácz Attila Ciceró
927.
Juhász Judit építész, Nara Stúdió
928.
Várhegyi Ádám egyetemi hallgató, ELTE
929.
Várhegyi Zsolt gépészmérnök, BME
930.
Deák Zsófia tanuló
931.
Vedres Ági fotográfus
932.
Borbély Enikő nyomdagrafikus
933.
Kiss Ervin Gábor festőművész
934.
Kiss Dániel Gábor egyetemi hallgató
935.
Kiss Máté tanuló
936.
Kissné Szakács Ildikó
937.
Borhyné Döme Ilona
938.
Borhy Gábor Kornél
939.
Szél Katalin közgazdász
940.
Strelisky János nyugd., nincs
941.
Lovas Gergely Tanuló
942.
Dodelin Sophie public artist, France
943.
Kisbán Mária építész
944.
Szirtes János képzőművész, tanszékvezető egyetemi tanár, MOME
945.
Ambrus István Kis Jampi, NYUGDÍJAS
946.
Keller Adrienn jogász, Ludwig Múzeum
947.
Maza Orsolya építész, A4 studió építésziroda
948.
Silye Gellért tanuló, Széchenyi István Gimnázium
949.
Deli Ágnes szobrászművész
950.
Fodor Tünde Budapest, /volt dunaújvárosi/
951.
Kosztolányi Alexandra tanuló
952.
Novákné Ekler Katalin eladó, Köszi Trans Kft.
953.
Tischner Mariann óvodapedagógus, Dunaújvárosi Óvoda Szivárvány Egység
954.
Duronelly Balázs szobrász
955.
Nemeth Peter tanulo
956.
Szabó Klarissza Médea szobrászművész, művészeti szervező, Pécs-Baranya Művészeinek Társasága
957.
Fehér Veronika szabadúszó
958.
Tóth Zoltán közhasznú, Rácalmás
959.
Zsedrovits Enikő tanuló
960.
Kapolka Gábor fotográfus, Gang Fotóműhely
961.
Mogyorósi Péter ügyvéd, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda
962.
Dömeny Jánosné Pedikűrös, Egyéni vállalkozó
963.
Perei Brigitta
964.
Téri Gáspár táncos, ARTUS
965.
Ilyefalvi Emese egyetemi hallgató, ELTE BTK
966.
Paksi Endre művészettörténész
967.
Fehér Barbara
968.
Bükösdi Kálmán festőművész
969.
Szluk Ágnes Szilvia Hallgató, DF
970.
Sárvári Zoltán BGF-kkfk hallgató
971.
KIsmarty-Lechner Zita Vizuális Kommunikáció Tervezőművész, Cellux Csoport, Recycle Me Manufaktúra, Tükörben a Világ
972.
Golubov Gábor Tanár
973.
Pohárnok Mihály ügyvezető, Design Terminál Nonprofit Kft.
974.
Kiss Karen
975.
Calbucura Laura építész
976.
Huszár Zsuzsanna egyetemi adjunktus, Pécsi Tudományegyetem
977.
Garami Richard képzőművész, Manufaktor
978.
Dani Boglárka tanuló, MKE, Cellux Csoport
979.
Buzási János Radiológus, ISD DUNAFERR
980.
Fejes Bálint művelődésszervező, Móricz Zsigmond Művelődési Ház, Szeged-Szentmihály
981.
Sipos Marica SZOBRÁSZ, Érd
982.
Nagy Ervin Színész, Katona József Színház
983.
Koblov Julianna utazási tanácsadó, Vista
984.
Madácsy István képzőművész, Magyar Képzőművészeti Egyetem
985.
Ganczer Réka fotós, ruhatervező
986.
Pacsika Marci hallgató, MKE / ELTE
987.
tábori margit a.mérnök, dunaferr
988.
Czimbalmos Kozma Andrea tanuló, MKE
989.
Kispál Attila médiaművész, MAGMA Kortárs Közeg Egyesület, Sepsiszentgyörgy
990.
Terényi Gyöngy Bőrműves-iparművész
991.
Gintner Beáta médiafigyelő
992.
Papp Viktorina tanuló
993.
Hullár Johanna fotográfus hallgató
994.
Tomor Ákos tanuló, BGF
995.
Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész, Haáz Rezső Múzeum, Székelyudvarhely
996.
Mata Csaba kerékpárszerető, Bringakonyha Pécs
997.
Vass Miklós Képzőművész
998.
Czigány Enikő fesőművész
999.
Varju László műszerész, Motorola
1000.
Fehérvári Tamás
1001.
Farkas Zsófia szobrász, szentendrei Új Művésztelep
1002.
Majzik Tímea pénzügyi tanácsadó
1003.
Szép Veronika festőművész, grafikus
1004.
Bicskei Beatrix termékmenedzser, Vivien Ásványvíz és Üdítőital Zrt.
1005.
Dr. Purebl György orvos, Semmelweis Egyetem
1006.
Olasz Tamás fotográfus, szabadfoglalkozású
1007.
Nagy András filmoperatőr
1008.
Galamb Gábor egyetemi hallgató, Miskolci Egyetem
1009.
T.Surányi Anna keramikusművész
1010.
Jókuti Andrea tanuló, PPKE-BTK
1011.
Nyilas Márta egyetemi docens, PTE Művészeti Kar
1012.
Szilágyi Erzsébet fémműves tervező művész
1013.
Dalos György író
1014.
Katona Júlia muzeológus, Magyar Nemzeti Galéria
1015.
Sári Noémi
1016.
Dunai Andrea újságíró
1017.
Birkás Emma
1018.
Madarász Györgyi múzeumi menedzser, Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum
1019.
Vinkler Zsuzsanna képzőművész
1020.
KEREKES GÁBOR KÉPZŐMŰVÉSZ, változó
1021.
Iuga Laura képzőművész
1022.
Varga Zsófi tanuló
1023.
Nyulasi Lili , ELTE, Cékl'art
1024.
Tabajdi Györgyi Műv.szerv.,keramikus
1025.
Vidovszky László zeneszerző, egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem
1026.
Szabo Krisztina képzőművész, Vigadó Művelődési Ház
1027.
Vamosi Erika felszolgalo, Expresso Bar Etterem
1028.
Kozák Gábor galériavezető, Godot Galéria
1029.
Csoszó Gabriella fotóművész, egyéni vállalkozó
1030.
Hock Bea , Budapest
1031.
Tabajdi György Projektvezető, Gyárépszer Kft.
1032.
Kiss Gergő Vizuális tervező művész, szabadúszó
1033.
Bakk Violetta középiskolás
1034.
Jánossy Lajos író, szerkesztő, litera.hu
1035.
Délceg Katalin ügyvezető igazgató, Dovin
1036.
Fenyvesi Áron kurátor-művészeti író, független
1037.
Török Adrien , BUDAPEST
1038.
Pogány Attila közgazdász, Budapest
1039.
Friedrich Ferenc Munkácsy díjas szobrászművész
1040.
Marek Pivon Lajos Fotográfus, Szabad
1041.
Szigeti Sándor újságíró
1042.
Somlyódy Nóra újságíró, Magyar Narancs
1043.
Szabó Benke Róbert művész, Budapest
1044.
Fazakas Barna grafikusmuvesz, Staples
1045.
Mankovics Tamás
1046.
Smiljanic Ivana visual artist
1047.
Bús Péter cégvezető, BP Solution Kft.
1048.
Vécsey Virág diák, NOVUS művészeti szakisk.
1049.
Zakál Edit
1050.
Dallos István fényképész, Tatabányai Múzeum
1051.
Lóránt Demeter filmes, irmedia
1052.
Martinkó József újságíró, OCTOGON architecture&design
1053.
Botos Kinga
1054.
Bálint Katalin pénzügy, Dunaferr
1055.
Rotter Csaba adózó, Kincsesbánya
1056.
Barda Beáta , Trafó Kortársművészetek Háza
1057.
Kátai Gábor ifjúsági szakértő
1058.
Joób Kristóf
1059.
Tabajdi Györgyné Titkárságvezető, Gyárépszer Kft.
1060.
Orosz Viktor ügyvéd
1061.
Jóbi Judit tanuló, nincs
1062.
Király Flóra
1063.
Orbán György képzőművész
1064.
Peter Orban CEO, SSP Inc., Wilmington, DE, USA
1065.
Pálmai Zoltán
1066.
Balog József tanár-újságíró, Szegedi Tudományegyetem Médiatudományi Tanszék
1067.
Farkas Tatjana újságíró
1068.
Horváth Norbert
1069.
dr. Bocskay Árpád jogász, FSZH
1070.
Trapp Henrietta újságíró, www.antropos.hu
1071.
Tóth Artúr logisztikai munkatárs, Centroport Kft.
1072.
Tabajdi Rita
1073.
Fülöp Zoltán szellemi, Life
1074.
Kovács Anita festő, grafikus, munkanélküli
1075.
Ferencsák Dávid művészettörténész, SZFE
1076.
Nárai Szilvia , West-Balkán
1077.
Sasvári Gergő Zenész, Kubalibre zenekar
1078.
Nagy Eszter Account Manager, DDB Reklámügynökség
1079.
Fási Péter informatikus, szabadúszó
1080.
Bandi Szabolcs egyetemi hallgató
1081.
Győri Miklós Szerkesztő, Fúzió Rádió
1082.
Hajdu Csilla tanuló
1083.
Pálfi Szabolcs animációs filmrendező, Hipokaloric Group
1084.
Takács Eszter hallgató, ELTE BTK
1085.
Almási M. Anna közgazdász
1086.
Almási Zsolt mérnök
1087.
Rabovszky György Mber, Pentinvest Kft.
1088.
Nagy Csaba Tűzoltó, Dunaferr
1089.
Erdei Gábor copywriter, JWT Easter Europe Kft
1090.
Kugler Emese
1091.
Lajtai Gábor elnök, főszerkesztő, NapSziget a Művészetekért Alapítvány
1092.
Oborni Katalin
1093.
Molnárné Aczél Eszter művészettörténész, BTM
1094.
Orosz Sándor Injektáló, Fotográfus, Csillagtér Kft Budapest
1095.
Bagi Ádám ügyvivő szakértő, PTE Művészeti Kar
1096.
Ráth Alexandra irodavezető, CGV
1097.
Borlai Kinga hangmester, M.R.
1098.
Dr. Muller Miklos emeritus professor, Rockefeller Egyetem, New York
1099.
Bánhelyi Károly építész-városrendező, DUNATERV Bt
1100.
Bánhelyi Károlyné építész, nyugdíjas
1101.
Fekete Márta diák, Károli Gáspár Református Egyetem
1102.
Nagyné Plesz Éva gyógypedagógus - óvónő, BID Hétszínvirág Bölcsőde
1103.
Mispál Attila rendező, Csokonai Színház
1104.
Tóth Márton tanuló, PTE-BTK- romanisztika-spanyol szak
1105.
Fülekiné Gracza Csilla munkanélküli
1106.
Szabó Anikó
1107.
Birkás Máté szabadúszó
1108.
Kelner Krisztián építész, invescons
1109.
Gál Georgina üzletvezető, Bábel Art
1110.
Klobusovszki Péter DLA építész, BME Középülettervezési Tanszék
1111.
Fazekas Anna produkciós titkár, TÁP színház
1112.
Czigány Tamás DLA építész, egyetemi docens, CZITA Építésziroda, Győr
1113.
Varga G. András
1114.
Pacsika Rudolf képzőművész
1115.
Csörgő Attila képzőművész
1116.
Imgrund József ny.rsz.mérnök
1117.
Hámori Benedek tanuló, PTE
1118.
Ortó Béla Művezető, ISD Dunaferr
1119.
Tényi Sarolta tanár, Kazinczy Ferenc Általános Iskola
1120.
Mayer Dömötör újságíró, FotoTV.hu
1121.
Menesi Attila képzőművész, index-link
1122.
Ertl-Bakos Balázs Internet Koordinátor, HBO CE
1123.
Nagy Levente tornatanár, úszóedző
1124.
Pozsonyi Ferenc fordító, tanár, újságíró
1125.
Takács Bence Tamás Diák
1126.
Fehér László
1127.
Karácsonyi Mónika hallgató, BCE
1128.
Simon Józsefné tanár, nyugdíjban
1129.
Munkácsi Imre újságíró, Dunaújvárosi Hírlap
1130.
Nagy Kálmánné "kultúrafogyasztó"
1131.
Csizek Gabriella
1132.
Kollar Marianne Pszichologus
1133.
Sárkány Judit tanuló
1134.
Lobot Balázs grafikus, S-10
1135.
Nagy Tamás rajztanár, Liska József Erősáramú SZKI - Jászberény
1136.
Forján Dávid
1137.
Dargay Márta tanár, Szent István Gimnázium
1138.
Dargay Lajos szobrász, Schöffer Múzeum
1139.
Kiss Rezső Társasházkezelő, KISS TH Bt
1140.
Ashgor Jatkin képzőművész
1141.
Dualszky-Kovács István kereskedő, Horgászbolt Rácalmás
1142.
Szabó Anna Julianna okl.építészmérnök, Tardos Design Bt
1143.
Dualszky-Kovácsné Sánta Ágnes vállalkozó, Jelmezkölcsönző és rövidáru bolt, Rácalmás
1144.
Szabó Anna Julianna kuratóriumi elnök, Brettschneider Alapítvány
1145.
Merényi Mihály
1146.
Dr. Pásti István orvos, Szent Pantaleon Kórház
1147.
Kovács Csilla tanuló, íróasztal
1148.
Varga Ilona műszaki rajzoló
1149.
Hermann Júlia tanuló, MKE
1150.
Tóth Bálint tanuló, BGF
1151.
Hermann Zsófia
1152.
Botar Oliver Egyetemi Tanar, Kurator, The University of Manitoba, Winnipeg, Canada
1153.
Pácser Attila fotóművész
1154.
Szécsi Ilona Margit nyugdíjas
1155.
Rákos Tamás adatátvitel technikus, Invitel
1156.
Jónás Mária nyugdíjas
1157.
Juhász Éva belső ellenőr, Aviva Életbiztosító Zrt.
1158.
Tardos Tibor építész, belsőépítész, Tardos Design Bt.
1159.
Hormay Ákos Ágoston Programozó
1160.
P. Tóth Enikő művészettörténész, Tatabányai Múzeum
1161.
Siegmund Ákos képzőművész, az ICA-D is....
1162.
füredi tamás díszfestő
1163.
Silye Attila ügyvezető, Sunshine Kft.
1164.
Horvath Bugnariu Ioan grafikus , professzor, Kolozsvari Kepzomuveszek Szovetsegenek elnoke
1165.
Zsömbör Krisztina , tranzit.hu
1166.
Pekarek János újságíró, Dunaújvárosi Hrlap
1167.
Reiner Gyula kerámikus
1168.
Reinerné Gúth Timea kereskedelmi előadó
1169.
Martiné Szalai Zsuzsanna ATM felügyelő, Légiközlekedési Igazgatóság
1170.
Szepessy András ET
1171.
Gáspár Aladár festőművész-tanár
1172.
Almási Endre zenész, zenekarok
1173.
Ijjas Bernadett hallgató
1174.
Varjas Dániel Egyetemi Hallgató, BME
1175.
Viczai Fruzsi
1176.
Kiss Krisztina újságíró, www.lazulj.com
1177.
Kovácsné Bende Márta Tanító-Népi kismesterség oktatója -bőrtárgykészítő, Herman Ottó Ált. Isk.
1178.
Szalipszki Judit egyetemi hallgató, ELTE BTK
1179.
Veres Andrea diák, Széchenyi István Gimnázium
1180.
Balogh Edit tanuló
1181.
Dus Laszlo festomuvesz
1182.
Tóth Zsuzsanna Ny. gyógypedagógus
1183.
Horváth Zsolt kertészmérn., Profi Kertészet
1184.
Omodi Gábor kellékes-diszl. terv, Bárka Színház
1185.
Páll Evelin
1186.
Peskó Zoltán zenész, Pannon Filharmónikusok, Pécs
1187.
Viczai Anna hirdetési tanácsadó, PLT
1188.
Károly Sándor Áron DLA fotó-képzőművész, Kaposvári Egyetem Művészeti KAr
1189.
Károly-Zöld Gyöngyi Képzőművész, Nyugdíjas
1190.
Fakan Csaba Tanító, Szeged Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium és ált. isk
1191.
Csillag Judit pszichológus, Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó Budapest
1192.
Pelczer Dóra tanuló, KEMFK
1193.
Szijj Ferenc író
1194.
Kis Veronika Edit tanuló, MKE
1195.
Nagy László szobafestő máz tap, nincs
1196.
Ember Sári fotográfus, chez Peppe
1197.
Paulik Éva Termelésirányítási főmunkatárs, ISD DUNAFERRR Zrt.
1198.
Torma Éva képzőművész
1199.
Mile Szandra egyetemi hallgató
1200.
Soós Borbála
1201.
Brunner Attila egyetemi hallgató, ELTE-BTK
1202.
Bara Annamária tanuló, ELTE-BTK
1203.
Valkai Réka diák, ELTE BTK
1204.
Szeredi Merse Pál művészettörténet hallgató, ELTE
1205.
Szeiman Regina tanuló, ELTE
1206.
Gottfried Júlia Tanuló
1207.
Sumics Anita diak, ELTE
1208.
Balassa Péter cirko-gejzír mozi
1209.
Simonfai Péter tanuló, ELTE bölcsészettudományi kar
1210.
Batykó Róbert Képzőművész, mindenféle műtermek
1211.
Kusler Ágnes Egyetemi hallható, ELTE BTK Művészettörténeti Intézet
1212.
Szabó Réka tanár
1213.
Sárvári Zoltán vállalkozó
1214.
Szabó Lili egy. hallgató, Elte művészettörténet
1215.
Kispál Ágnes-Evelin médiaművész, MAGMA Kortárs Közeg, Sepsiszentgyörgy
1216.
Kusler Zsófia tanuló, Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola
1217.
Kamocsai Éva egyetemi hallgató
1218.
Szabó Emma egyetemi hallgató
1219.
Nagy Kristóf egyetemi hallgató
1220.
Kádár Levente fotográfus, studio manager, Flashback Photo Studio
1221.
Tulisz Hajnalka hallgató, mke
1222.
Lakatos Gábor tanuló
1223.
Varga Tünde egy. adj., MKE, Bp, Andrássy út 69.
1224.
Bernschutz Alexandra
1225.
Tóth Eszter Tanuló
1226.
Szabó Réka tanár, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
1227.
Vata Enikő textiltervező iparművész
1228.
Párkányi Judit angol nyelvtanár
1229.
Mihók Nóra Zsófia egyetemi hallgató, Siófok Város Orvosi Ügyelet
1230.
Lukács Orsolya tanuló
1231.
Major P. mérnök
1232.
Boris Eszter tanár
1233.
Bárándy Attila grafikus, fixmedia.hu
1234.
Révész Béla egyetemi docens, SZTE
1235.
Juhász Bálint egyetemi hallgató, ELTE-BTK Szabadbölcsészet - művészettörténet szakirány - olasz minor
1236.
Hirling Bálint fotóriporter
1237.
Juhos Rózsa Egyetemi hallgató, ELTE-BTK Művészettörténeti Intézet
1238.
Szij Barbara diák, ELTE BTK Művészettörténeti Intézet
1239.
Zsinka Dávid nincs, nincs
1240.
ekler györgy
1241.
Juhász Anna egyetemi hallgató, ELTE BTK
1242.
Katarina Sevic képzőművész
1243.
Sasvári György Főiskolai hallgató, DF
1244.
Juhos Katalin egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem
1245.
Keve Miklós sokminden, Soex Kft
1246.
Győri Richárd Hallgató, Dunaújvárosi Főiskola
1247.
Mártai Erik képzőművész
1248.
Agócs Dóra tanuló, KF-KFK
1249.
Agócs Réka tanuló, Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola
1250.
Wilheim András zenetörténész
1251.
Dr Haász Cecília fogorvos
1252.
Vincze Andrea alkalmazott, Securitas
1253.
Sz.-Nagy Eszter egyetemi hallgató, ELTE-BTK
1254.
Juhász Szilvia vállalkozó, E.U.
1255.
Kendra Bea
1256.
Horváth Lénárd képzőművész, művésztanár, Gorsium Művészeti Szakközépisk és Szakisk. Székesfehérvár
1257.
Póla Imréné nyugdíjas, lakókörnyezetem
1258.
Kalmár Tibor sajtóreferens
1259.
Nagy Eszter Tanuló, NYME-KTK
1260.
Badits Bianka tanuló, Nyugat-magyarországi Egyetem
1261.
Fekete Nikoletta tanuló, Nyugyat-magyarországi Egyetem
1262.
Farkasné Virág Katalin nyugdíjas
1263.
Farkas Mihály nyugdíjas
1264.
Gyurity István köztisztviselő, Polg. Hiv. Baja
1265.
Szabó Péter Diák
1266.
Furják Gergely Aurél költő, diák, Széchenyi István Gimnázium
1267.
Juhászné Ihász Magdolna Mária IRM. nyugdíjas, Nincsen.
1268.
Hann Endre igazgató, Medián
1269.
Kleb Attila fotográfus, Photogram
1270.
Tilo Schulz artist, curator, Curator at Temporäre Kunsthalle Berlin/Germany
1271.
Badits-Nyáradi József informatikus
1272.
Szabados Árpád Képzőművész, MKE
1273.
Horváth Katalin oktatási és szociális munkatárs, ISD Kokszoló Kft.
1274.
Hidvégi Judit
1275.
Pergel Katalin Irodavezető, Om Art Design Studio
1276.
Dukai Ágnes tolmács, fordító, Dunaferr
1277.
Zelander Dukai Noémi Tanuló, Vasvári Ált. Isk.
1278.
Nagyné Sebestény Krisztina dekoratőr, kiállításrendező
1279.
Zsedrovits Tamás doktorandusz hallgató, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar Interdiszciplináris Doktori Iskola
1280.
Soós Andrea Képző- és iparművész
1281.
Baráth Adél Tanuló
1282.
Nagy István Zoltán Informatikus
1283.
Fenyősi Márta bér-és munkaügyi osztályvezető, ISD Kokszoló Kft.
1284.
Krommer Éva Kineziológus, masszőr, Egyéni vállalkozó
1285.
Wechter Ákos képzőművész, Magyar Képzőművészeti Egyetem
1286.
Krasznay Endre gépészmérnök, nyugdíjas
1287.
Petrovicsné Gadanecz Júlia könyvtáros, József Attila Könyvtár
1288.
Majsai Réka művészettörténész hallgató
1289.
Vörös Gabriella adminisztrátor, muzeológus, Néprajzi Múzeum
1290.
Várnainé Mizsei Gabriella könyvelő, KÓDA Bt
1291.
Sári Noémi
1292.
Balogh József zenetanár, Vabababa Művészeti Iskola
1293.
Kolozsvári Csenge tervező, Szövetség39
1294.
Kassay Róbert fotográfus
1295.
Johanné Dukai Klára tanár, Dunaújvárosi Főiskola
1296.
FAZAKAS PÉTER RENDEZŐ, FILM POSITIVE PRODUCTIONS
1297.
Judith Nem's festömüvész, Párizs, Franciaország
1298.
Tóth Éva könyvtáros, József Attila Könyvtár
1299.
Léránt Erika pszichológus, Egészségmegőrzési Központ
1300.
Szőke József nyugdíjas
1301.
Szemerey Samu építész, urbanista
1302.
Bánkövi Gyula Erkel-díjas zeneszerző
1303.
Jankovicsné Ádám Judit zenepedagógus, Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Intézmény Dunaújváros
1304.
Gáll Gregor szobrász, jövőképző-művész, Art Gallery Gall
1305.
Karádi Tamás Hallgató, NYME-SEK
1306.
Varga Klára üzletvezető, vállalkozás
1307.
Hegyi Tamás Hallgató, Nyme-Sek
1308.
Paulovics Janka hallgató, University of Coppenhagen
1309.
Illés Vanda hallgató, kulturális menedzser, ELTE
1310.
Spengler Katalin műgyűjtő
1311.
Somlói Zsolt műgyűjtő
1312.
Matussné Lendvai Márta történész
1313.
Németh Hajnal képzőművész, Berlin
1314.
Dr Hanák Tamás ügyvéd, Dunaújváros
1315.
Major Judit pszichológus, QMR-Garden Kft
1316.
Agócs Írisz illusztrátor, Artista Művek
1317.
Lengyel András kereskedelmi igazgató, Axel-Springer Budapest Kft
1318.
Dr. Pinczés Sándor ügyvezető, Swedinfort LINE Kft.
1319.
dr.Mika Ilona orvos
1320.
Dezső Éva operátor, ISD. Dunaferr Kokszoló Kft.
1321.
Gáspár Gergely diplomás munkanélküli
1322.
Molnár Márta könyvtáros, MKE
1323.
Kis Sándor Lajos festőművész
1324.
Sörösné Kovács Éva közgazdász, Material Transport Kft
1325.
Viczai L. Bence diák, művész
1326.
Halasi László villanyszerelő, vasmű
1327.
Bora Gábor esztéta, University of Gävle
1328.
Mányi Zoltán gazdálkodó
1329.
Ruszcsák Sándor Egyetemista, NYME-KTK
1330.
KÖKÉNYESI Gábor Blogger
1331.
Zárainé Halács Alíz személyzeti főmunkatárs, ISD Kokszoló Kft.
1332.
Kardos Zoltán Erősáramú berendezés szerelő, ISD DUNAFERR
1333.
dr Markovics György DKIK titkára, Dújv.-i Ker.-i és Iparkamara
1334.
Urbán Sándorné otthon, háztartásbeli
1335.
Kollárovics Ágnes pr-, marketing és sajtófőosztályvezető, mb. közönségkapcsolati főigazgató-helyettes, Iparművészeti Múzeum
1336.
Surányi Miklós Művész
1337.
Páhi Zsolt dekoratőr
1338.
Várhegyi Éva könyvelő
1339.
Pallag Zoltán főszerkesztő, Árgus Folyóirat
1340.
tibola vera grafikus, focus creative
1341.
Balogh Dávid tanuló
1342.
Stossek Tamás főmunkatárs, ISD Dunaferr Zrt.
1343.
Mellaú Erzsébet műkereskedő, CSÓK ISTVÁN GALÉRIA
1344.
Dr. Kis Attila és Attiláné nyugdíjasok
1345.
Baksai József Tanár, OKSZI
1346.
Gerő László Ügyvezető igazagtó, Candy Hoover Hungary
1347.
Jánosi Tímea munkanélküli
1348.
Hofmann Ákos 2. segítő, Hamburger Dunaújváros Kft.
1349.
Sári Bence Tanuló, Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola
1350.
Belláné Grőb Katain asszisztens, Egészségért Bt
1351.
Pintér Lajos Zoltán mestertanár, Dunaújvárosi Főiskola
1352.
Berecz Zsuzsa
1353.
Kovács Bálint programozó, Webstar Csoport kft.
1354.
Kollár Krisztina diák, ELTE
1355.
Horvát Lénárd Kulturális szakpolitikus
1356.
Dumbaridisz Imre orgonaművész, GoGorsium Művészeti Szakközépiskola
1357.
Anda Fábián online szerkesztő, Dunaújvárosi Hírlap
1358.
Kiss Kálmán költő, nyugalmazott tanár
1359.
Dimanovski Natalie tanuló, énekes, zsigmond király főiskola, r33 stúdiók
1360.
Hegedűs László HR Igazgató, Aviva Életbiztosító Zrt.
1361.
chinzerig cingun tanuló, széchenyi istván gimnázium
1362.
Korondi Csaba nyugdíjas, okl. vegyészmérnök
1363.
dr. Hasler-Lendvai Ildiko nyugdijas, okl.vegyészmérnök
1364.
Szabó Anita pénzügyi munkatárs, ISD Kokszoló Kft.
1365.
Szebellédi Lilla tanuló, Lorántffy Zsuzsanna Szakközép
1366.
Bencze Boglárka diák
1367.
Sándor Judit újságíró, Weborvos
1368.
Boldis Szandra tanuló, Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola
1369.
Szmolka Zoltán grafikus, szabadúszó
1370.
bogyó virág hallgató
1371.
Kiss Tibor zenész, képzőművész, Quimby zenekar
1372.
Filutás Anna egyetemi hallgató, Színház- és Filmművészeti Egyetem
1373.
Toldi Attila Hengerész, ISD Dunaferr Zrt.
1374.
Varga Ágnes Kornélia kereskedő, csokicsodák édességbolt
1375.
Spingár László okleveles gépészmérnök
1376.
Asztalos András Gyors és gépkocsirakodó, Vasmű
1377.
Asztalos András Tanuló
1378.
Asztalos Bálint Főiskolai hallgató, Dunaújvárosi Főiskola
1379.
Asztalosné Csaengeri Rózsa Szülésznő, Szent Pantaleon Kórház
1380.
Asztalos Barbara Diszpécser, Medicover
1381.
Sárai Szabó Ilona laborvezető, ISD Dunaferr
1382.
Dr. Rajcsányi-Molnár Mónika közgazdász, Dunaújvárosi Főiskola
1383.
Pintér Tamás tanár, rendszergazda, Hild József Szaközépiskola
1384.
Aby Szabó Csaba képzőművész
1385.
Rakovszki Elektra eladó, Rakovszki ABC és Gazdabolt
1386.
Rakovszki Helga eladó, Rakovszki ABC és Gazdabolt
1387.
Schneider Zsuzsanna hr asszisztens
1388.
Rácz Cili , CPI
1389.
Farkas Roland képzőművész
1390.
Szilágyi Irén újságíró
1391.
Szalai Borbála művészettörténész, Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület
1392.
Szabó Zsolt
1393.
Patai Mária tanár, Lorantffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
1394.
Vincze András vállalkozó
1395.
Kiss Árpád Egyetemi hallgató, Óbudai Egyetem
1396.
Turcsányi Nikolett tanuló, Lorántffy Zsuzsanna Sz.K.I
1397.
Cifka Fruzsina tanuló, mke
1398.
Dancsok Tünde
1399.
Kozma Nikolett tanuló
1400.
Németh Miklósné iskolaigazgató, Jankovich Miklós Általános Iskola és alapfokú Művészetoktatási Intézmény
1401.
Dr. Kóti Réka Ágnes jogász, NOSZA Egyesület
1402.
Buglyó Imréné munkatárs, Dunaferr
1403.
Királyné Michel Szilvia munkatárs, Dunaferr
1404.
Dr.Sipos János ügyvéd, Dunaújvárosi 2.sz.Ügyvédi Iroda
1405.
Csehi Istvánné Termelési munkatárs, ISD Kokszoló Kft.
1406.
Kanyó Lászlóné anyaggazdálkodó, ISD Dunaferr Nagyolvasztómű
1407.
Heidum Gábor Logisztikai vezető, ISD Kokszoló Kft
1408.
Dr. Lővei Pál művészettörténész, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
1409.
Móder Rezső Munkácsy-díjas képzőművész, Móder Zenélőszobor-park
1410.
Éri Jenő grafikus-, festőművész, 1117 Bp Fehérvári út 48.3/3.
1411.
Gráczer Zsuzsanna szociális munkás, Daruszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
1412.
Badits Zoltánné , Dunaferr
1413.
Vadász Attila Kiszállítás Szervező, ISD.Kokszoló KFT.
1414.
Gádory Dávidné Kontrolling munkatárs
1415.
Badits Zoltán főművezető, Dunaferr
1416.
Zsoldos Edit nyugdíjas
1417.
Horváth Istvánné osztályvezető, ISD Dunaferr Zrt
1418.
Pataki Szabolcs Hallgató, Dunaújvárosi Főiskola
1419.
Simon Viktória hallgató, Dunaújvárosi Főiskola
1420.
Horváth Tímea hallgató, DUF
1421.
Sütő Petra hallgató, DUF
1422.
Módra Bettina hallgató, Nyme-Sek
1423.
Horváth Kinga hallgató, Duf
1424.
Szőnyegi Zsófia hallgató, Nyme-Sek
1425.
Kiss Veronika hallgató, Nyme-Sek
1426.
Kokesch Ádám képzőművész
1427.
Réfi Bettina tanuló, KTK-NYME
1428.
Ádám Attila nyugdíjas
1429.
Selyem Zsuzsa
1430.
Borda Delilla alkalmazott, ISD Kokszoló Kft.
1431.
Miskolczi Tamás Kereskedelmi és Minőségbizosítási Igazgató, HN Engineering, Inc.
1432.
Molnár László Ákos nyelvtanár, Mona Lingua Nyelviskola
1433.
Árgyelán Norbert alkalmazott, ISD Dunaferr Zrt
1434.
Árgyelánné dr Brunner Zsófia Sára ügyvédjelölt
1435.
Jerovetz György művészettörténész
1436.
Schmal Róza képzőművész
1437.
Horváth Imre ügyvezető, nyugdíjas, Höszabályozó Innovációs Kft
1438.
Erdos Gabor Front Office Manager, Best Western Hotel Hungaria
1439.
Dr. Lieber Erzsébet egyetemi docens, dékánhelyettes, képzőművész, Kaposvári Egyetem Művészeti Kar
1440.
Berecz Kata tanár, Általános Iskola
1441.
Végh Péter melegleveshidegítő(, tanuló
1442.
Tóth Ádám tanuló, iskola
1443.
Miskolczi Krisztina Project Manager, HN Engineering, INC.
1444.
Bakonyi Ferenc vezérigazgató, vivien asványviz zrt
1445.
Várnai Gyula képzőművész
1446.
Szigeti István zeneszerző
1447.
Mészáros Zsófi gyógypedagógus-galerista, Memoart Galéria
1448.
Hermann Veronika kritikus, PhD-hallgató, ELTE BTK
1449.
Farkas Mária fűtésellenőr, ISD Kokszoló Kft.
1450.
Hegyes Imréné nyugdíjas
1451.
Varga Rita képzőművész, galéria vezető, Közelítés Művészeti Egyesület, Pécs
1452.
Fábiánné Petz Terézia nyugdijas
1453.
Sugár Miklós zeneszerző - karmester, EAR együttes
1454.
Erdei Lászlóné Rtg aszisztens, nyugdijas
1455.
Fekete Márta szakképzési referens, Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara
1456.
Müller Lászlóné diszpécser, Dunaferr
1457.
Andre Christophe artiste
1458.
Horváth István hangmérnök, nyugdijas
1459.
Dabi Zsuzsánna befektetési tanácsadó, ING
1460.
Dragana Romic landscape architect
1461.
Karl Ingar Roys Visual Artist, Director
1462.
Cancoin Benoit Musicien, France
1463.
Janka Vukmir president, Institute for Contemporary Art, Zagreb
1464.
Bakk Ágnes színháztudomány-mesterszak, Károli Gáspár Református Egyetem, Buddhista Főiskola
1465.
Tóth Szilvi Fotóművész, Sfeer Visual Group
1466.
Utry Oszkár tanuló, Dunaújvárosi Főiskola
1467.
Kapusi Gábor festô, grafikus
1468.
Balla Zoltán projektigazgató, Tűzraktér Független Kulturális Központ
1469.
Victora Zsolt boulevard&brezsnyev, www.bbgaleria.hu
1470.
Fukui Yusuke Képzőművész
1471.
Ágens énekes, rendező, Ágens Társulat
1472.
Hana Yamazaki Graphic designer, animator
1473.
Bartha Andrea designer, Andulín kft.
1474.
Srankó Orsolya dokumentátor, Magyar Rádió
1475.
Tingecz Dávid egyetemi hallgató
1476.
Roczkov Radmila stúdió vezető, Roczkov Stúdio Művészeti Bt.
1477.
Békési Viktória egyetemista, NYME-KTK
1478.
Pintér Attila gazdasági alpolgármester, Dunaújváros
1479.
Nagy Edina esztéta, Elte, Mome
1480.
ifj Genya István nyugdíjas
1481.
Sógor Csilla tanár, általános igazgatóhelyettes, Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola
1482.
Gráczer Ágnes Óvodapedagógus
1483.
Rozbora Piroska Művelődési Ház vezető, Nagyvenyim
1484.
Szabó Zsuzsa tanuló
1485.
Szanyi Melinda egyetemista, Budapest, ELTE
1486.
Gács Anna egyetemi docens, ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet
1487.
Karaba Tünde rendezvény manager, Emlékbázis
1488.
Bódai Zsuzsanna hallgató
1489.
Kohut Zoltán dunaújvárosi lakos
1490.
Kormos Nikolett tanuló, ELTE-BTK
1491.
Mató Zsófia
1492.
Szabó Edit tanuló, ELTE
1493.
Kudron Anna tanuló, ELTE
1494.
Erős Gábor hallgató, ELTE-BTK
1495.
Ikládi-Vajda Anna művészettörténész-hallgató
1496.
Voloncs Laura egyetemi hallgató, ELTE-BTK
1497.
Kácsor Adrienn egyetemista, ELTE BTK
1498.
Nyári Magdolna , dunaújvárosi lakos
1499.
Sziller Dalma tanuló, Eötvös Lóránd Tudományegyetem
1500.
416.Művészeti csoport képzőművészek
1501.
HAUSZNER CSILLA OPERÁTOR, DUNAÚJVÁROS
1502.
Zsoldos László filmgyártás, Filmplus
1503.
Takács Márton sportújságíró, SportKlub
1504.
Ascher Tamás Szinházi rendező,rektor, Szinház-és Filmművészeti Egyetem,Katona J.Szinház
1505.
Kovács Csaba tanuló, ELTE
1506.
Rádóczy (f) László építész, Pécsépterv Stúdió
1507.
Orosz Klára szobrászművész
1508.
Farkas Ibolya
1509.
Varga Anett
1510.
Keserű Luca
1511.
Hammer Istvánné ügyvezető, H+H Meloni Kft
1512.
Miklósity-Szőke Zsuzsanna tanár, Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
1513.
Dreff János író
1514.
Lázár Zsigmond zenész
1515.
Józsa Ágnes újságíró
1516.
Inhof Balázs Pénzügyi tanácsadó, EV
1517.
Tóth Krisztián szakreferens, MVH
1518.
Horváth Anita amatőr művészettámogató
1519.
Horváth Józsefné titkárságvezető, Dunaferr Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kft
1520.
Hevérné Rita művészeti titkár, Bartók Kamaraszínház Dunaújváros
1521.
Hevér Lili iparművész, Manchester
1522.
Hevér Rudolf , DUNAFERR
1523.
Zsíros József Hallgató BCE
1524.
Szóládi Zoltán tanító, tanár, újságíró
1525.
Darabos Diána kulturális menedzser, MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ, Debrecen
1526.
Kövesi Eszter külkapcsolati referens, Modem Modern és Kortárs Művészeti Központ
1527.
Tar Attila zenész, nincs
1528.
Rohacsek Eszter tanuló, Német Nemzetiségi Gimnázium
1529.
Százados László művészettörténész, Magyar Nemzeti Galéria
1530.
Marsi Diána hallgató, MKE
1531.
Pecsuvácz József Tanulok, Nincs
1532.
Kondor Péter brácsaművész, Accord Quartet
1533.
Orsós Norbert diák, Bánki Donát Gimn. és Szki.
1534.
Furják Tamás diák, Bánki Donát Gimn. és Szki.
1535.
Varga Ádám diák
1536.
Köller Veronika tanuló, Széchenyi István Gimnázium
1537.
Zahola Péter tanuló, Dújv. Széchenyi István Gimnázium
1538.
M.FaNNI TANULÓ, SZIG
1539.
Nagy Csilla Előadóművész, ARTUS Goda Gábor Társulata
1540.
Kiss Anett zenész, Közterületi Zenészek Zrt.
1541.
Petrás Róbert Webdesigner - Egyéni vállalkozó, http://honlapdesign.info
1542.
Ihász Lajos nyugdíjas
1543.
Hudecz Bálint egyetemi hallgató, ELTE-BTK
1544.
Balogh Áron tanuló
1545.
Szekeres Vince munkanélküli
1546.
Husvéth Józsefné nyugdíjas
1547.
Bogdán László tanuló
1548.
Szekeres Attila tanuló
1549.
Juhász Regina Magdolna képzési tanácsadó, Arcante Hungária Kft.
1550.
Szakos Éva művészettörténész hallgató
1551.
Szabó Etelka művészettörténész hallgató
1552.
Zitudisz Éva diák, iskola
1553.
ifj. Suplicz Mihály táncművész, Bartók Táncszínház, Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes, Baracs Néptáncegyüttes
1554.
Szellák Norbert Irm alkalmazott, PMRFK
1555.
Bebesi Ferencné Baracs Néptánc gondnoka, nyugdijas társadalmi munkás
1556.
trent lane alterego, a szpészi mountinba
1557.
Rácz Ágnes tanuló, -
1558.
Tátrai Lilla művészettörténész, Gyermekalkotások Múzeuma, Kecskemét
1559.
fejes monika grafikus, szabadúszó
1560.
Rátfai Attila
1561.
Baranyai Nóra kutató, MTA Regionális Kutatások Központja
1562.
Szakács István főiskolai adjunktus, Dunaújvárosi Főiskola
1563.
Miklos P Simon Muvesz, Chicago, USA
1564.
Kifut Katalin pénzügyes
1565.
Polyák Levente urbanista, KÉK - Kortárs Építészeti Központ
1566.
Kovács Orsolya botanikus, szabad rádiós, Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete
1567.
Krizbai Sándor festőművész
1568.
Földesi Péter fuvolaművész, Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Libanon
1569.
Marton Nikolett diák, SE-ÁOK
1570.
Maczkó Márk vágó-operatőr, Sport 1,NSSZ,DAB Docler,
1571.
Danó Réka , ÉFOÉSZ
1572.
Kecskeméti Ádám ügyvédjelölt, Hajdu & Menyhei Ügyvédi Iroda
1573.
Lőw Anett Tanuló
1574.
Czeller-Dudás Noémi kozmetikus, GyED
1575.
Feltóti Zsófia
1576.
Hajda Gáspár Márton Ötvös, Nádor Galéria,Pécs
1577.
Barna Orsolya egyetemi hallgató
1578.
Kurtág György zeneszerző
1579.
Bedő Károlyné tanácsadó, StruktOrganika Kft.
1580.
Soós Tamás képzőművész
1581.
Farkas Imre asztalos
1582.
Mészáros Zsófi galerista, Memoart Galéria
1583.
Garas Erika közgazdász, pályázatíró
1584.
Ormos József Restaurátor, Magyar Nemzeti Múzeum
1585.
Rosta Csilla családterapeuta, T-Mobile, szabadúszó
1586.
Rába Géza újságíró-szerkesztő, ex-EXIT Magazin
1587.
Ligosztájeva Annamária bölcsész hallgató
1588.
Csigi Judit HR Subject Matter Expert, IBM ISSC Hungary
1589.
Réti Balázs
1590.
Kurucz István pedagógus, Szeged, Eötvös Gimnázium
1591.
Kálmán Viktor diák
1592.
Kolozsvári Grandpierre Károly Költő, festőművész, Magyarország
1593.
Ifj Kecskeméti László IT Biztonsági Mérnök, Volksbank Zrt
1594.
Kovács Csilla Szilvia tanár, ING
1595.
Gáspár Virág tárlatvezető, Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága
1596.
Simon Andor
1597.
Tóthné Fecske Zsuzsa Közgazdász, EN-Invest Zrt.
1598.
Pataki Ágnes szerkesztő, jelenleg nincs
1599.
Kádárné Szepesi Ibolya tanár, Arany János-Rudas Közgazdasági
1600.
Farsang Vencel tanuló
1601.
KUTI ANDREA KÖNYVELŐ, KFT
1602.
Tamási Tibor értékesítési vezető, Adutrade Kft
1603.
Molnár Miklós tanuló, PPKE-BTK
1604.
Attila Balog QA and Test Analyst, Qual Point BV (Hollandia)
1605.
Boda Gyöngyvér öltözéktervező iparművész, munkanélküli
1606.
Zalatnay Enikő agrármérnök, zenetanár, nyugdíjas
1607.
Trencséni István nyugdíjas, ...
1608.
Hanka Nóra tanuló
1609.
Baló Levente újságíró, fotográfus, Új Magyar Szó, Bukarest
1610.
Ganyu Sándorné üzletvezető, Adómérték-Net Bt
1611.
Kiss Zoltán festőművész-grafikus, Art 9 studió, Budapest
1612.
Sáfár Nagy Péter nyugdíjas
1613.
Devecz Nikoletta Adminisztrátor/tanuló, Accor Servicse Magyarország Kft.
1614.
Kaczor Attila Tűzoltó, ISD Dunaferr Zrt
1615.
Pócsi Zsolt vagyonvédelmi főmunkatárs, Isd Dunaferr Zrt
1616.
Barnaföldi Anna
1617.
Fodor Dániel János Tanuló és fotográfus, -
1618.
Tilinger Sándor fotografus Dombóvár, nyugdijas
1619.
Hajdu András fotós
1620.
Leila Lawrance student of Fine Art, Newcastle University, UK
1621.
Gabor Koleszar fotóművész
1622.
porvay jános tanár, vác
1623.
Jelinek Mihály fotos, Artéria Plusz
1624.
Győry Annamária egyetemi hallgató
1625.
ferenc hamza foto, önàllo
1626.
Bereczky Lóránd müvészettörténész, MNG nyugdijas
1627.
Katrin Heidt art historian, free curator, switzerland
1628.
Volker Köster economist, manager credit suisse, switzerland
1629.
Katrin Heidt art historian, switzerland
1630.
Popovics Andrea Ifjúsági munkatárs, Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda
1631.
Fazekas Krisztina fotóművész, szabadúszó
1632.
Gábor Ferenc vállalkozó, Székesfehérvár
1633.
Pál Éda
1634.
Kopacz Kund diák, Eszterházy Károly Főiskola, Vizuális Kommunikáció Tanszék
1635.
Lőrinczi Gergely Fényképész
1636.
Balogh Imre Egyetemi hallgató, - (Óbudai Egyetem-KVK)
1637.
Zibolen Endre tanár, BGF
1638.
Kreidl Ádám lakossági ügyfélreferens, Raiffeisen Bank Zrt.
1639.
csontos bernadett tanuló, tanuló
1640.
Hannibal Kata eladó, Xpress Digital
1641.
Majoros Zsuzsanna francia ügyfélszolgálati munkatárs, Skype (Transcom)
1642.
Bérczi Zsófia vizuális és fotóművész, Élőkép Egyesület
1643.
Bán Krisztián egyetemi hallgató
1644.
Barta Zsolt Péter fotográfus, freelance
1645.
Pataky Ernőné, Edit ny. könyvtáros
1646.
Tóth Marianna nyelvész, fordító (jelenleg HR admin)
1647.
Sógor András vegyészmérnök, Richter Gedeon Rt
1648.
Pintér Gergely Tanuló
1649.
Kigyós Fruzsina
1650.
bak violetta
1651.
Deczki Sarolta kutató, MTA-ITI
1652.
Vachter János Fotóművész
1653.
Jámbor Ferencz képzőművész, szabadúszó
1654.
silye attila
1655.
Kovács Hajnalka , KMI
1656.
Schmidt Péter
1657.
Árgyelán Norbert alkalmazott, ISD Dunaferr
1658.
ALMÁSI ZSOLT NYUGDIJAS
1659.
SAmu József r. nyugdíjas
1660.
tábori csaba képművész, magánzó
1661.
Almási Mária Anna
1662.
Dukai Ágnes Fordító, ISD Dunaferr Zrt.
1663.
Zelander Dukai Noémi Tanuló, Vasvári Pál Ált. Isk.
1664.
Murányi Sándor EU alkalmazott, Luxembourg
1665.
Erki Tamás újságíró, Nógrád Megyei Hírlap
1666.
Nyéki István főiskolai hallgató, www.juniorcopy.hu
1667.
Schmidt József
1668.
Schmidt Józsefné
1669.
Kovács Csaba István infromatikai vezető, Dunaújvárosi Főiskola
1670.
Klein András Miklós nyugdíjas
1671.
Töreky Zsuzsa színművész
1672.
Khoór Lilla képzőművész
1673.
Szathmáry József Maryjoz festőművész, költő, MAOE
1674.
Pankász Emese
1675.
Páldi Lívia független kurátor
1676.
Perenyei Monika művészettörténész, MTA MKI
1677.
Pilinger Erzsébet müvészettörténész, galériavezetö, Knoll Galéria Budapest
1678.
Cserős Bori PhD hallgató, ELTE
1679.
Harsányi Réka média designer
1680.
Szuromi Eliza
1681.
Turcsányi Zsuzsa
1682.
Kokesch Kató tájépítész
1683.
Boros Lili művészettörténész
1684.
Beatriz Schnee Language Teacher
1685.
Sasvári Zsuzsa rajztanár, Rudas Szakközépiskola, Dunaújváros
1686.
Orsós Fruzsina tanuló, nincs
1687.
Károly Eszter tanuló
1688.
Für Valentina tanár
1689.
Searles Gizella Gyógypedagógus-Logopédus, Förderschule für G.B. Wuppertal/ Németország
1690.
Sylvia Grace Borda Artist and Lecturer, Researcher, Emily Carr University of Art and Design, Vancouver, Canada
1691.
borsos lőrinc képzőművész, budapest-székesfehérvár
1692.
Pesei Zsófia Gabriella tanuló
1693.
Borsos János képzőművész, Székesfehérvár-Budapest
1694.
Farkasné Búzás Tünde gyógypedagógus, Óvoda, Iskola Bük
1695.
Kulcsárné Nyuli Klára
1696.
Szenteleki Gábor képzőművész
1697.
Timár Katalin kurátor, Ludwig Múzeum
1698.
Deákné Oszkó Ágnes Ivett művészettörténész, Magyar Nemzeti Múzeum
1699.
Schmidt Péter
1700.
Szoboszlai János nyugdíjas, korábban: Bessenyei György Gimnázium
1701.
Csikós Árpád fotográfus, Magánvállalkozó
1702.
Papp Orsolya tanár, Széchenyi István Gimnázium
1703.
Sólyomvári Ágnes közgazdász, Tesco-Global Zrt.
1704.
Talán Miklós magammal (is) foglalkozom, az elmém
1705.
Horvàth Vilmos Zenész, Budapest Music Center
1706.
Marton Nikolett medika, SE ÁOK
1707.
Magala Ronnie Zeneszerző
1708.
Kovács Gábor Ügyvezető, Geniusnet Kft
1709.
Rontó Miklós
1710.
Sajtos Gábor építész, vezető tervező, SAGRA Építész Kft.
1711.
Nagy Noémi
1712.
Menyhárt Enikő tanuló, Dunaújvárosi Főiskola
1713.
AttilaRathGeber a francia kapcsolat
1714.
Tamás Sándor Soma tanuló
1715.
Csoszó Gabriella képzőművész
1716.
Borbély Gréta tanuló
1717.
Pintér István Tamás dolgozó, Alap-Ép Kft
1718.
Kiscsatári Marianna fotótörténész, Magyar Nemzeti Múzeum
1719.
Bognár Katalin muzeológus, Magyar Nemzeti Múzeum
1720.
Revák Katalin teremőr,kerámikus művész, Szent István Király Múzeum